Bjørkhaug sier at komitéen etter all sannsynlighet vil behandle saken om tunnelbyggingen i månedsskiftet november- desember, men at hun så langt ikke har sett alle vurderinger som må legges til grunn før hun kan si noe om sitt standpunkt.

Klar sak

- Håper du at du denne gang kan konkludere med at det er riktig å bygge tunnelen som knytter Storfosna og Kråkvåg til fastlandet?- Jeg skal ikke konkludere på forhånd hva som blir mitt standpunkt, men ønsker og har forhåpninger om at saken er så klar at vi kan ta en beslutning enten den er populær eller ikke. Det er målet, sier Bjørkhaug.

Minimum risiko

Bjørkhaug er opptatt av at den økonomiske risikoen for fylkeskommunen må være så liten som mulig, og knytter dette til at et ja til tunnelbyggingen vil handle om at man omdisponerer innsparte midler i det som i dag er et trekantsamband med ferje til bygging av tunnel.

- Jeg forstår at det lokalt er store forventinger til tunnelplanene, sier Bjørkhaug.