Det sa ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland etter at vedtak om tunnel til Storfosna ble vedtatt i torsdagens møte.

- Har venta lenge

Tunnel til øysamfunnene Storfosna og Kråkvåg har vært på planleggingsstadiet i mange år, og har vært en varm politisk potet på Ørlandet. Nå forelå et forslag som skapte enstemmig tilslutning blant de 25 medlemmene i Ørland kommunestyre.

- Dette har vi venta lenge på, medga Hallgeir Grøntvedt overfor Fosna-Folket. Hallgeir Grøntvedt er tidligere ordfører i Ørland for Senterpartiet, og har fast bostedsadresse Kråkvåg. Øya har siden 2003 vært tilsluttet storbror Storfosna med molo og bru.

- En Mikke Mus-tunnel

Finn Olav Odde (Sp) framhevet at Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø fra Ørlandet, som sitter i Sør-Trøndelag fylkesting, har gjort en formidabel jobb med å bistå for å få til en løsning.

For andre ble det tid for selvransakelse.

- Ja, jeg har vært i mot. Første forslaget jeg så minte meg mest om en Mikke Mus-tunnel, som knapt noen kunne tatt seg gjennom. Folket på øyene har jobbet godt, og nå sitter vi med noe som jeg også absolutt kan bli med på. Nå blir det tunnel, framholdt Bjørnar Dahlberg (Frp).

Overtar prosjektet

Vedtaket som ble fattet om fastlandsforbindelse mellom Garten og Storfosna, innebærer at Ørland kommune søker Sør-Trøndelag fylkeskommune om å få overta prosjektet. Dette under forutsetning av at Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller garanti for årlig utbetaling på 9,3 millioner kroner i ferjeavkortingsmidler samt 1,8 millioner kroner til drift.

I etterkant av et vedtak i Fylkestinget, skal det utarbeides en avtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune om betingelsene for kommunal overtakelse, fylkeskommunal garanti samt gjennomføring av prosjektet. Den eventuelle avtalen som oppnås skal legges fram for politisk godkjenning hos begge parter.

- Første forslaget jeg så minte meg mest om en Mikke Mus-tunnel, som knapt noen kunne tatt seg gjennom, sa Bjørnar Dahlberg (Frp) som har gått fra nei- til ja-sida . Foto: Terje Dybvik