Strømutfall kan komme i Åfjord, Roan og Osen vil komme i forbindelse med omkoblinger, provisoriske nettilkoblinger og ensidig innmating i en tid framover, opplyser TrønderEnergi.

LES OGSÅ:* Det meste klart for å sette opp 71 vindturbiner -Fosna-Folket* Setter inn tiltak når strømmen kuttes -Fosna-Folket* Sårbart fremover: - Strømnettet på hele Fosen holdt på å falle ut ...* Varsler om full aktivitet på Fosen i 2018 -Fosna-Folket

Orienterte

TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i hele Sør-Trøndelag. Det er regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder.

Tidligere denne uka orienterte TrønderEnergi de tre kommunene og næringslivet om det pågående arbeidet med bygging av det nye linjenett. Det er store arbeider som pågår på det regionale nettet. Det er i den forbindelse at det må påregnes enkelte strømutfall i tidsrommet mars 2018 - oktober 2019.

«Omkoblinger, provisoriske nettilkoblinger og ensidig innmating»

I en mail til kommunene opplyser kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi Nett AS (TEN) at de investerer rundt 600 millioner kroner, og at dette er selskapets største løft noensinne.

Wuttudal skriver ellers blant annet følgende:

« … Den kommende vindkraftutbygginga har framskyndet vårt arbeid med linjenettet langs kysten. Det vil være perioder hvor strømforsyningen vil være mer sårbar på grunn av omkoblinger, provisoriske nettilkoblinger og ensidig innmating i noen områder. Andre aktører påvirker også forsyningssituasjonen i samme periode. Statnett og bygging av deres 420 kV-linje, med tilhørende transformatorstasjoner i regionen, samt Statens vegvesen med sine prosjekter pågår samtidig.

Vi ønsker derfor å informere aktører i vårt forsyningsområde, som kan bli berørt skulle en feilsituasjon oppstå. Arbeidet i nettet, og sårbarheten, vil pågå fram til 1. oktober 2019.

TEN øker forsyningssikkerheten betydelig i områdene nord på Fosen når anleggene står ferdige, men fram til da må vi foreta til dels store ombygginger i nettet. Det er ingen planlagte utkoblinger av kunder på Fosen i forbindelse med dette arbeidet, men i denne perioden vil vi som sagt være sårbare skulle feil oppstå. For Åfjords del vil forsyninga som eksempel være ensidig i perioder. Det er gjort en rekke tiltak for å minimere tiden for utfall, ved en eventuell feilsituasjon ...»