Torsdag forrige uke sendte Bjugn og Åfjord sine søknader om kommunesammenslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet er adressert til statsråd Jan Tore Sanner (H).

Enige om giftermål

Søknaden er sendt etter at kommunestyrene i de to kommunene vedtok å slå seg sammen 31. januar. Bjugn har i sitt vedtak gått inn for sammenslåing med Åfjord «og eventuelt Roan». Roan har som kjent sagt nei til å inngå i en storkommune med Bjugn.

I Åfjord har politikerne vedtatt sammenslåing med både Bjugn og Roan. De har fra før vedtak om sammenslåing med Roan fra juni 2016.

Dette er søknaden

I søknaden til departementet skriver Åfjord kommune følgende:

«Åfjord kommune søker med dette om å slå sammen Åfjord kommune og Bjugn kommune til en ny kommune.

Dette på bakgrunn av en felles intensjonsavtale og kommunestyrevedtak fattet i de respektive kommunene.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å skape en ny kommune med gode tjenester for våre innbyggere og der vi sammen klarer å forløse potensialet som ligger i havbruket, landbruket, i Europas største landbaserte vindkraftutbygging og i kunnskapsproduksjonen for kommende generasjoner.

Vi registrerer at våre kommuners åpning for å inkludere Roan kommune i den nye kommunen, er videreformidlet fra fylkesmannen på en måte som kan etterlate tvil knyttet til framforhandlet enighet mellom kommunene.

Dette brevet fjerner den tvilen.

Vi ser fram til å jobbe sammen med departementet og fylkesmannen i realiseringen av den nye kommunen».

foto
Søknaden fra Åfjord kommune. Foto: Skjermdump

Samme ordlyd

Søknaden fra Bjugn, med tilnærmet samme ordlyd, er signert ordfører Ogne Undertun (Ap) og varaordfører Hans Eide (Sp).

Søknaden fra Åfjord er signert ordfører Vibeke Stjern (Ap), varaordfører Jon Husdal (Sp) og opposisjonsleder Håkan Berdahl (H).

Kommunestyrerepresentant i Åfjord, Ivar Refsnes (H), var ikke klar over at en slik søknad ville bli sendt.

- Bardust

- Dette kom veldig bardust for min del. Vårt siste vedtak sier at vi ønsker sammenslåing med både Roan og Bjugn. Ettersom Roan har sagt nei til storkommune, var jeg innforstått med at Fylkesmannen og departementet var de som skulle avgjøre saken. Jeg visste ikke at en søknad om sammenslåing med Bjugn ville bli sendt, og synes det er merkelig at dette kommer nå, sier Refsnes.

Refsnes var blant politikerne i Åfjord som ønsket sammenslåing med kun Roan.

foto
Ivar Refsnes (H) var ikke forberedt på en slik søknad ville bli sendt. Foto: Snorre Berg

Innbyggerundersøkelse

- Jeg tror mange reagerer på dette i Åfjord. Kun fire prosent av åfjordingene har stemt for sammenslåing med kun Bjugn. Da må man spørre seg hva som er poenget med en innbyggerundersøkelse, når man går inn for noe som så få av innbyggerne støtter, sier Refsnes.

Han reagerer særlig på at det i søknaden nevnes at Fylkesmannens endelige tilrådning kan så tvil omkring at både Åfjord og Bjugn ønsker å ha med Roan i den nye kommunen.

- Klokkeklar

- Fylkesmannen har vært klokkeklar hele tiden på at det er enten todeling, tredeling eller kun en Fosen-kommune. Vedtaket vi fattet i kommunestyret var heller ikke til å misforstå, men jeg må anta at de som har signert har mandat og myndighet til å gjøre dette, sier Refsnes.

Refnes legger ikke skjul på at han er oppgitt over situasjonen som nå utspiller seg.

- Det minner om komplett kaos. Det er da vitterlig viktigere ting vi som folkevalgte bør bruke tida vår på.

- For å være tydelig

Ordfører Vibeke Stjern avviser at søknaden om sammenslåing betyr at Åfjord har valgt kun Bjugn som sammenslåingspartner. Dette er kun iverksettelse av vedtak kommunestyre har fattet, forklarer hun.

- Vi ønsker å slå oss sammen med både Roan og Bjugn, og da må vi sende en søknad om det. Grunnen til at vi må skrive søknaden på denne måten, er at Roan har sagt at de ikke ønsker å være med når Bjugn er med, sier ordføreren.

- I Fylkesmannens anbefaling har man utelatt vedtakene som er gjort i Roan, Åfjord og Bjugn. For å være tydelig på at begge kommuner fortsatt ønsker å ha med Roan, sender vi et slikt brev. Det er for å klare opp situasjonen, sier hun og påpeker at Åfjord allerede har søkt om sammenslåing med Roan.

Møter Sanner neste mandag

- Når forventer du svar på søknaden?

- Jeg tror ikke vi vil få flere svar før Stortinget sier sin mening i juni. Nå har også Fylkesmannen kalt inn alle ordførerne på Fosen til møte på torsdag, og på mandag neste uke skal vi møte Sanner i Oslo. Hva som skjer videre vet jeg ikke, men jeg håper inderlig at det kommer noen signaler og at vi får til en god dialog, sier Stjern.

Hun mener det blir feil å hevde at det er kun på Fosen at kommunereformen er komplisert.

- Vi er ikke den eneste regionen i Norge som holder på slik nå, sier ordføreren.