Vedtaket var i tråd med fylkesrådmannens innstilling.

Fylkestinget behandler saken onsdag. Dersom det også blir ja der, vil forprosjekt bli igangsatt. Byggingen av de to tunnelene på sør- og nordsiden av fjorden kan starte neste år. Går alt etter planen, vil tunnelene stå ferdig høsten 2020.

Les alt om saken her: