Dropper bru over fjorden - går for to tunneler

foto
I april gikk politikerne inn for alternativ 10. Nå anbefaler fylkesrådmannen alternativ 2 med tunnel både på nord- og sørsiden av fjorden. Foto: Statens Vegvesen