Stortingsrepresentanten fra Orkdal, Jorodd Asphjell, sier han har informert sine partifeller i Arbeiderpartiet i Ørland og Bjugn, blant annet ordfører Arnfinn Astad i Bjugn, om spørsmålet han har sendt.

– Dette bør bestemmes lokalt, sa Asphjell til Fosna-Folket tirsdag.

Spørsmål fra Jorodd Asphjell (Ap): «Når vil kommunalministeren kunne imøtekomme Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres kommunestyrerepresentanter i Ørland kommune om en snarlig kommunereform som inneholder oppgavefordeling, kommunestruktur og økonomiske incitament for kommuner som frivillig slår seg sammen?»