Fra kommunestyret i Bjugn:Ordføreren åpnet møtet og avsluttet med etgyldig vedtak før det var gått fem minutter.

Dagens møte hadde bare én sak på saklista. Det var saken somhandler om prosessen fram mot ei folkeavstemming om ei eventuell sammenslåingav Ørland og Bjugn.LES OGSÅ:* F-F-leser: – Sier man nei til dette vet man ikke sitt eget beste* Ett steg nærmere avgjørelse om sammenslåing

Saksframlegg og forslag til vedtak er det samme somkommunestyret i Ørland skal ta stilling til. Ordfører Arnfinn Astad viste tilsaksframlegget og forslaget til vedtak.

Ingen meldte at de hadde noe å si ogdermed kom ingen innvendinger eller forslag til tilføyelser.

Fra kommunestyret i Ørland:Utfallet ble 13-12 for ordførerens forslag. Noe som vil si at Ørland også ønsker å fortsette prosessen som utreder en eventuell sammenslåing.

I kommunestyret i Ørland pågikk det lenge en heftig debatt.Dette sa vår journalist, Skjalg Ledang, som rapporterte fra møtet:– Det pågår en tøff debatt med sterke motsetninger mellom posisjon og opposisjon.