Dette har «førstepri»

foto
Dette bildet ble nytlig tatt ved en av halvtunnelene på fylkesvei 14 i Berfjorden. «I Roan har vi både rasfare, smale veier og stor trafikk», skriver Berit-Maj Reitan, som har sendt oss bildet. Dette er på veistrekningen mellom Nesvalen og sentrum - strekningen som har førsteprioritet når det gjelder rassikring. Foto: Berit-Maj Reitan