Sør-Trøndelag med i nasjonal rassikringsgruppe

foto
Mange fylkesveier i Fosen er sterkt rasutsatt. Nå skal Sør-Trøndelag fylkeskommune jobbe for økte bevilgninger til rassikring ved å delta i Nasjonal rassikringsgruppe. Foto: Arkivfoto