For å oppfylle kravene i prekvalifiseringa til bygging av den nye ungdomsskolen i Bjugn må entreprenøren ha bygd minimum tre bygg på over 3000 kvadratmeter siden 2010. Tor Langvold, leder i Bjugn næringsforum (BNF), mener det vil ekskludere omtrent alle lokale entreprenører på Fosen.

Forhåndsvurdering

– Vilkårene er satt for strengt i denne prekvalifiseringa, og jeg frykter at ingen av våre medlemmer, eller andre selskap på Fosen for den del, er store nok til å kvalifisere seg, sier Langvold.

Det skal bygges ny ungdomsskole for 240 elever på Toppen-tomta i Botngård. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 100 millioner kroner. Prekvalifiseringa i konkurransen om å bygge skolen ble lagt ut på Doffin, kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, tidligere i juni.

Prekvalifiseringa er en forhåndsvurdering av leverandører og entreprenører før de kommer med sine tilbud i anbudskonkurransen, og er en mulighet for oppdragsgiver til å bestemme hvilke entreprenører som får gi tilbud.

– Komplisert bygg

Under leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner stilles det flere krav som må oppfylles. Næringsforumlederen mener særlig det er kravet om dokumentasjon på å ha bygd minimum tre bygg på over 3000 kvadratmeter i løpet av de siste åtte årene som er problematisk.

– Vi tror ikke det er noen lokale selskap som kan dokumentere så store bygg siden 2010. Et skolebygg er et komplisert bygg, og i tillegg skal det bygges tilhørende uteområde. Da er det klart at oppdragsgiver stiller krav, men dette ble for strengt etter vår oppfatning, sier Langvold.

Han sier han har vært i kontakt med flere lokale entreprenører som nå føler seg ekskludert fra prekvalifiseringa.

Det er her ved Toppen-tomta i Botngård at den nye skolen skal bygges. Foto: Ina Marie Haugen

Ber om utsettelse

– Det er svært beklagelig. Ved at lokale entreprenører får muligheten til å bygge slike prosjekt bidrar man til kompetanseheving og lokal arbeidskraft. Det er viktig, mener Langvold.

Han skal ha vært i kontakt med Bjugn kommune om kravene i kvalifiseringa, og hadde håpet på en utsettelse av fristen i kvalifiseringa. Fristen for å sende inn dokumentasjon er tirsdag 19. juni.

– Ved å utsette fristen kunne lokale aktører vurdere å søke i fellesskap for å være store nok.

- Litt spesielt

Fosenhus AS i Bjugn er en lokale entreprenør som ikke oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget.

– Vi hadde helt klart vært interessert i oppdraget, men det er ingen vits i å søke når vi ikke oppfyller kravene, sier daglig leder, Håvard Sundseth.

Han påpeker at Fosenhus AS har bygd både over ti barnehager og nærmere 13 skoler tidligere, men ikke av en slik størrelse som prekvalifiseringa ber om. Entreprenøren bygde blant annet Vallersund oppvekstsenter i 2008.

– Jeg opplever det som et unødvendig krav. Skolebygget skal ikke være på 3000 kvadratmeter, så da skjønner jeg ikke hvorfor lista legges så høyt i prekvalifiseringa. Det er litt spesielt, sier Sundseth.

Krevende grunnforhold

Prosjektleder Kjell Kvam, som er engasjert av oppdragsgiver Bjugn kommune, sier til Fosna-Folket at fristen for prekvalifiseringa ikke blir utsatt.

– Nei, den forespørselen kom for seint, rett og slett. Prekvalifiseringa ble lagt ut allerede 15. mai, sier Kvam.

Kvam mener i motsetning til Langvold at kravene ikke er for strenge, og viser til at skolebygget er komplisert – med krevende grunnforhold.

Nødvendige krav

– Vi mener kravene i konkurransen er riktig dimensjonert. Å bygge en skole er noe av det mest kompliserte man gjør, og da må vi sikre at de leverandørene som går videre i anbudskonkurransen er kvalifiserte for jobben. Dersom det er slik at ingen lokale entreprenører oppfyller kravene kan de velge å samarbeide om prosjektet, eller ta på seg deloppdrag i prosjektet, sier prosjektlederen.

Den nye ungdomsskolen i Bjugn skal stå ferdig til skolestart i 2020.