Da Vibeke Stjern bestemte seg for å ordne opp i skoleskyssen for tre elever selv, ble det fart i sakene.

I forrige uke truet ordføreren i Åfjord med å hente tre skoleelever i sin egen bil. Selv om Harald Storrønning i AtB innrømmer at de har hatt svært mange henvendelser i høst, er det første gang en ordfører har truet med å ta affære selv.

– Nei, det er bare i Åfjord vi har hatt en sånn henvendelse, sier driftssjef Storrønning.

Håndhever regelverket

Han forklarer årsaken til uenigheten med at AtB nå håndhever regelverket som definerer hvor lang elevene må påregne å gå mellom hjem og holdeplass på en annen måte.

– Vi legger inn en kartapplikasjon som svært nøyaktig regner ut lengden på den vegen som elevene må gå. Programmet gjør så et maskinelt vedtak om den enkeltes rett til skyss i forhold til regelverket. Etterpå gjøres det et endelig vedtak av saksbehandlerne i fylket, forteller Storrønning.

Samkjøring

Selv om man har krav på skoleskyss kan man oppleve å måtte gå til holdeplassen. Det var der uenigheten lå i dette tilfellet. Grensen er satt til 3,5 kilometer, men ordføreren fant det urimelig at de tre elevene måtte gå så langt på en mørk skogsvei.