Tre skoleelever på Humstad i Åfjord mistet det skysstilbudet de tidligere hadde da AtB tok over busstransporten i august. Ordfører Vibeke Stjern syntes det var så urimelig at hun personlig lovte å ordne opp.

– Jeg sa at dersom AtB ikke klarte å få til dette skulle jeg personlig komme og hente dem. I går ettermiddag ble det klart at AtB gjorde en liten vri slik at disse tre elevene slapp å gå tre kilometer på en mørk skogsveg hver morgen. Og det skulle da bare mangle, mener ordføreren.

Det går to busser i det aktuelle området hver morgen. Det skulle ikke mer til enn litt samarbeid og sunn fornuft for å løse problemet. Nå er de to rutene samkjørt slik at de tre elevene slipper å gå.

– Det ville vært koslig å hente dem, men det er jo ikke jeg som skal drive skoleskyssen, sier ordføreren.Vi har prøvd å få en kommentar fra AtB, men ikke lyktes.