Høyre-politiker Torhild O. Aarbergsbotten mener AtB og fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag har gjort en grunnløs endring i anbudet for ferjesambandet mellom Brekstad og Valset.

– Jeg er forbannet, sier Aarbergsbotten.

På mandag endret AtB anbudsgrunnlaget for sambandet Brekstad – Valset. Endringen er gjort på ferje 2 som har blitt redusert fra en kapasitet på 50 til 35 personbiler. I utgangspunktet lå anbudet på to ferjer med kapasitet på 50 personbiler.

– Dette er utrolig lite framtidsrettet med tanke på det økte kapasitetsbehovet vi vil møte i tiden framover, sier politikeren.

– Mangel på forståelse

I Forsvarsbyggs første utkast til konsekvensutredningen, viser de til at det blir en større trafikkvekst både i anlegg og driftsfase. Forsvarsbygg har kommet fram til at den økte trafikken i hovedsak vil komme på dagtid.

I lys av dette mener Aarbergsbotten også at det er hårreisende at anbudet som ligger til grunn, kun baserer seg på én ferje på dagtid. I forslaget som nå foreligger, er det tatt høyde for to ferjer i sambandet i morgen- og ettermiddagsrushet.

– Dette viser at AtB har en fullstendig mangel og forståelse for ferjebehovet på Fosen.

Minstekrav

Plan- og driftssjef i AtB, Harald Storrønning, avviser at kapasitetsreduksjonen i anbudet er grunnløst. Han legger til grunn at ferja som tar 35 personbiler kun er et minstekrav. Storrønning hevder også at endringene som er gjort baserer seg på grundige kalkulasjoner gjort av AtB i samråd med fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag.

– Jeg føler endringene som nå er gjort er fornuftig. Dette mener vi både er økonomisk bærekraftig og et tilfredsstillende ferjetilbud. Det er også tatt høyde for framtidig forventet behov, sier Storrønning.

Hvorfor gikk dere tilbake på den opprinnelige planen?

– At minstekravet på ferje 2 er endret til 35 personbiler er en økonomisk vurdering som har blitt gjort. I løpet av saksgangen har vi funnet ut at en slik endring må til for å kunne forsvare anbudet, forteller plan- og driftssjefen.

– Når det gjelder hvor ofte ferjene skal gå, er dette noe som blir regulert etter behov. Det som foreligger er kun et utgangspunkt.

Forstår frustrasjonen

Harald Storrønning forstår frustrasjonen til politiker Torhild O. Aarbergsbotten, men hevder på sin side at endringen som er gjort ikke vil svekke sambandstilbudet. – Hun gjør sin jobb for et område, og jeg har ingen problem med at hun raser, sier Storrønning.

Les også: Pluss for Flakk - Rørvik!

Hva mener du? Er det nødvendig med to ferjer med kapasitet på 50 personbiler? Kjør debatt!