– Jeg har vært vant til å ta bussen siden 1956. At det skulle ta så brått slutt var uventa, sier Gudmund Harbak.

Gudmund Harbak har passert 85 år og klarer seg stort sett selv. Før kunne han dra fram og tilbake til Åfjord hver fredag på legebesøk, handling og andre ærender. Men etter at AtB tok over busstransporten har han mistet denne muligheten.

Viktig for gamle

– Jeg har aldri hatt behov for hjemmesykepleie, og jeg har kunnet benytte meg av vareutvalget på Årnes. Nå er jeg avhengig av at andre kjører meg eller at de handler for meg, og det blir ikke det samme.Busstransport er viktig for gamle folk sånn at de kan bo hjemme, mener Gudmund Harbak.

Alle skal ha et tilbud

Harald Storrønning i AtB er klar over at en del folk i grisgrendte strøk har mistet transporten sin og jobber med å finne løsninger på dette.

– Det foreligger et vedtak om at alle skal ha et transporttilbud. Derfor jobber vi med å samordne alt transportinnkjøpet som det offentlige gjør. Vi har et pilotprosjekt gående noen steder for å prøve ut en samkjøring av skoleskyss, «hjem for en 50-lapp» og pasienttransport. I dette prosjektet kan man bestille tilknytningstransport med drosje, for busstakst. Politikerne vil gjerne «rulle ut» dette tilbudet i hele fylket, men vi kan ikke love det foreløpig, sier Storrønning.

Ber Gudmund ringe

Når det gjelder det konkrete problemet for Gudmund Harbak i Åfjord har Storrønning en veldig enkel beskjed.

– Gi nummeret mitt til Gudmund Harbak og be han ringe, så skal vi se hva vi får til.