Ordfører Einar Eian (H) har vært klar på at ei rådgivende folkeavstemning bør avholdes.

Torsdag denne uka kommer saken opp i kommunestyret.

Rådmannens innstilling til vedtak er å avholde ei folkeavstemning 30. januar.

Innstillingen

Hele innstillingen er som følger:

«• Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen i Roan kommune mandag 30. januar 2017 i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider som gjaldt for kommunevalget i 2015. Gjennomføringen skjer etter valglovens bestemmelser så langt dette er hensiktsmessig.

• Stemmerett gis til alle som er folkeregistrert bosatt i Roan kommune og født i 2001 eller tidligere.

• Forhåndsstemming avholdes ved kommunehuset i Roan i tidsrommet onsdag 25.januar — søndag 29.januar 2017. Åpningstiden blir kl. 10:00 — 14:00 alle dager.

Forhåndsstemming ved sykehjem, trygde- og omsorgsboliger avtales med enhetsleder for sykehjemmet.

Ambulerende avstemning annonseres på kommunens hjemmeside og ved oppslag på oppslagssteder.

• Teksten på stemmesedler bestemmes på et senere tidspunkt.

• Kostnader dekkes av 1409.100.1000 — Tilfeldige utgifter til Formannskapets disposisjon.

• Valgstyret og de valgstyret velger gis i oppgave å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen.»

Prosessen blir parkert?

Jan Helge Gryydeland. Foto: Terje Dybvik

Jan Helge Grydeland (Sp), som sitter i fraksjonen som har vært imot sammenslåing, drar litt på det når vi spør han hvordan han vil stemme i forhold til folkeavstemning.

– Det er samlet inn mange underskrifter som signaliserer motstand mot en sammenslåing hvor Bjugn er med. Det kan være at dette kommer opp som tema under møtet torsdag. I så fall vil kanskje dette med folkeavstemning ikke komme opp i det hele tatt.

– Du håper at hele prosessen vil bli parkert?

– Ja, jeg har vært klar hele veien når det gjelder kommunereformen, sier Grydeland.