Roan og Åfjord har fra før en intensjonsavtale om å slå seg sammen, samtidig som Åfjord og Bjugn i etterkant har hatt en pågående dialog som har tatt for seg mulighetene for sammenslutning av alle de tre.

To nei

Bjugn ytret ønske om å bli med i konstellasjonen først i juni. Åfjord takket ja til dialog med Bjugn, mens Roan avslo dette frieriet med 14 mot 3 stemmer før sommeren. Da saken på ny kom opp i høst etter invitasjon nummer to, avslo Roan kommunestyre atter en gang Bjugn-frieriet. Da med 10 mot 7 stemmer.

Alf-Petter Tenfjord, direktør for kommunal- og samordningsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, deltok på møtet i Roan i kveld. Han redegjorde for prosessen sett fra Fylkesmannens side, og svarte på spørsmål fra lokalpolitikerne.

To forslag

Jan Birger Sandmo (Sp) satte fram et forslag til vedtak som ba Åfjord avklare sitt retningsvalg i forhold til Roan kontra Bjugn.

Ordfører Einar Eian (H) satte på sin side fram forslag om at Roan kommunestyre takker ja til invitasjonen om å inngå i en dialog med Åfjord og Bjugn, og at Roan i samtalene stiller med sitt forhandlingsutvalg.

Knappest mulig flertall

Før det kom til avstemning, ba varaordfører Erik Jakobsen (Ap) om gruppemøte.

Da det kom til votering ble Eians forslag vedtatt med ni mot åtte stemmer. Dermed er det klart for samtaler mellom alle de tre kommunene, hvor mulighetene for en felles kommune skal avklares.

Alf-Petter Tenfjord redegjorde for prosessen sett fra Fylkesmannens side, og svarte på spørsmål fra lokalpolitikerne. Foto: Terje Dybvik