Kommunereformen sto atter på sakskartet i Roansstua, hvor også en god del tilhørere hadde møtt opp. Det var Einar Eian som framsatte forslaget som oppnådde knappest mulig flertall for å gå inn i en dialog hvor også Bjugn er med: ni mot åtte stemmer. Hele gruppen på fem i Senterpartiet stemte imot, begge Venstres representanter i tillegg til Arbeiderpartiets Stian Skjærvik Hansen.

– Enten eller

– Jeg har aldri sett det som noe skummelt å snakke med andre. Så får vi se hva samtalene med Bjugn og Åfjord vil resultere i. Enten blir det noe vi kan gå videre med, eller så ender det opp med noe vi vil trekke oss fra, sier Eian.

Det er forhandlingsutvalget i Roan som skal delta i samtalene om en mulig felles løsning for de tre. Utvalget består av ordfører Einar Eian (H), varaordfører Erik Jakobsen (Ap) og Hanne Skjæggestad (V). Rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen vil også delta i samlingene.

– I tillegg vil noen representere ansatte i Roan kommune, sier Eian.

– Innbyggerundersøkelse,

folkemøter og folkeavstemning

– Det blir knapt med tid for å finne ut om dette kan være noe for Roans framtid?

– Ja, det er mye som må skje på kort tid. Finner vi ut at vi vil gå videre med prosessen, blir det snakk om innbyggerundersøkelse, folkemøter og folkeavstemning. Nå er det en rund frist som sier «i løpet av våren», hvilket er bedre enn en konkret dato. Dette skal gi oss tilstrekkelig med rom til å kunne komme fram til et svar, mener Einar Eian.

Det som var nytt siden Roan kommunestyre behandlet denne saken sist, som var 1. september i år, er at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt sin anbefaling for et nytt kommunekart for fylket. I denne anbefalingen står blant annet å lese at Roan ikke kan bestå som egen kommune. Videre er det signalisert at Fosen på lengre sikt bør bli én kommune.

– En helt unik situasjon

Alf-Petter Tenfjord, direktør for kommunal- og samordningsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, var spesielt invitert til å delta på møtet i Roansstua.

– Det er en helt unik situasjon som har oppstått i forholdet mellom Åfjord, Bjugn og Roan. Åfjord og Bjugn har hatt samtaler om en sammenslutning som omfatter Roan. Roan er der tilgodesett med mer enn man finner i intensjonsavtalen som er inngått mellom Åfjord og Roan. Til tross for dette, har ikke Roan vært til stede ved forhandlingsbordet hvor også Bjugn sitter. Dette handler om man vil være ved rattet, eller forbli sittende på sidelinja, framholdt Tenfjord.

Samtlige av de faste medlemmene stilte til møtet, bortsett fra Venstres Hanne Skjæggestad som hadde meldt om forfall. I hennes sted stilte vararepresentant Kari H. Larsen (V).

Den soleklare løsningen

Ola Håvard Krogfjord.

Senterpartiets Ola Håvard Krogfjord mente å ha den soleklare løsningen framfor seg.

– Hva med å gjøre dette enkelt: Ørland og Bjugn slår seg sammen til én kommune, og så kan Åfjord og Roan slå seg sammen til én kommune. Det er den mest åpenbare løsninga. Den ville forhindret mye ufred, sa Krogfjord.

– Hva er det som har gjort oss så populære nå – er det de store inntektene som venter oss fra vindkrafta de andre er ute etter? Det må være lov å stille seg det spørsmålet, mente Roger Gjessing (Sp)

Hanne Nilsdotter Hårstad (V) var inne på den samme tankegangen.

Varaordfører Erik Jakobsen (Ap) var klar på hva han mente.

– Stemmer vi ja så stemmer vi ikke for en sammenslåing, men for at vi kan delta i samtalene med Bjugn og Åfjord, understrekte han.

Alf-Petter Tenfjord, direktør for kommunal- og samordningsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fulgte debatten. Foto: Terje Dybvik
Opposisjonen i tillegg til én fra Arbeiderpartiet stemte imot å inngå i samtalene med Bjugn og Åfjord. Foto: Terje Dybvik