Verken Høyre eller Fremskrittspartiet har tilkjennegjort om de vil gå for én kommune på Fosen når kommunereformen behandles i Stortinget. Men dersom regjeringen går for ja til ett Fosen, trenger de støtte fra Venstre for å få flertall i Stortinget. Da Fosna-Folket intervjuet Venstres André Skjelstad fredag, var han tydelig på at Venstre ville gå for en firedeling av Fosen.

- Synd

Ingrid Gauslaa Hårstad er kommunestyrerepresentant for Venstre i Åfjord kommunestyre. Hun stemte for at Fosen skal bli én kommune da kommunestyret behandlet saken onsdag forrige uke. Nå håper hun Venstre sentralt også stemmer ja til én Fosen-kommune når Stortinget behandler saken den 8. juni.

- Hva tenker du om at Venstre sentralt sier de vil gå for en firedeling av Fosen?

- Jeg synes det er synd. Jeg tenker at Fosen som én kommune har en kjempemulighet nå. Venstre sentralt burde ha sett den muligheten, sier hun.

Frykter mer fragmentering

Gauslaa Hårstad understreker at lokallagene til Venstre på Fosen ikke er samstemte om saken.

- Hva mener du er de største fordelene med én Fosen-kommune?

- Vi har kommet så langt med samarbeid på kommunale tjenester på Fosen at vi har alt å tjene på å ta den helt ut. Vi kan få til et enda sterkere samarbeid innen for eksempel næringsutvikling. Der har Fosen mer å gå på i forhold til å samkjøre satsningene, sier hun.

Gauslaa Hårstad frykter ytterligere fragmentering dersom halvøya blir delt i fire.

- Jeg ser at enkelte kommuner allerede er i ferd med å trekke seg fra interkommunale samarbeidsordninger som fungerer bra.  Med en firedeling kan vi risikere at vi rykker tilbake og ikke fremover når det gjelder samarbeid på Fosen. Dessuten tilsier alle de faglige tilrådningene at én Fosen-kommune vil være bra for videre utvikling på Fosen, sier hun.

Landbrukssjef

Selv om kun to kommunestyrer på Fosen sa ubetinget ja til én Fosen-kommune, oppfatter Gauslaa Hårstad signalene fra kommunestyrene som positive.

- Selvfølgelig skulle vi hatt ja overalt, men jeg tolker signalene som positive. Det er vilje, selv om det også er skepsis, sier hun.

Gauslaa Hårstad er selv landbrukssjef i Ørland og Bjugn. Hun erkjenner at kommunereform også er tema på jobb.

- For «røft og tøft»

Jon Gunnes er Venstres førstekandidat i Sør-Trøndelag. Foto: Venstre

Jon Gunnes er førstekandidat på Sør-Trøndelag Venstres stortingsliste for høstens stortingsvalg. Han var tirsdag en rundtur innom flere bedrifter på Fosen, blant dem Itab på Stadsbygda, Grøntvedt Pelagic i Ørland og Scanbio i Bjugn. Gunnes følger ikke Gauslaa Hårstads syn på at Venstre bør stemme for Fosen kommune 8. juni.

- På sikt, kanskje innen ti år, bør Fosen bli én kommune. Det er mitt primære standpunkt, men nå håper jeg og tror det blir en firedeling, sier han.

Gunnes etterlyser et langt klarere signal fra Fosen-kommunene om at de vil bli én kommune.

Han tror flertallet av kommunestyrene på Fosen måtte ha sagt ja til Fosen kommune for at Venstre skulle ha vært med på å vedta det i Stortinget.

- Men Fosen som én kommune hadde fått 25 000 innbyggere. Det hadde blitt en stor og slagkraftig kommune. Men jeg forstår også at det er store avstander her, sier Gunnes på telefon til Fosna-Folket mens han er på vei til Åfjord.

Han mener det blir for «røft og tøft» av Stortinget å vedta én kommune på Fosen nå. Gunnes viser da til at det bare er Åfjord og Bjugn som har sagt ubetinget ja til ett Fosen.

Kritiserer reformen

Venstre på besøk på Itab på Stadsbygda tirsdag. Foto: Venstre

Gunnes påpeker også at hensynet til Rissa og Leksvik, som har vært i en sammenslåingsprosess i flere år, veier tungt. Stortingskandidaten er også kritisk til hvordan kommunereformen har blitt gjennomført.

- Det har vært veldig mye fokus på at kommunene skal bli enige. Man burde vært rausere med gulrøttene, sier Gunnes og etterlyser blant annet mer tydelighet rundt hvilke attraktive oppgaver sammenslåtte, større kommuner kan få.

Les mer: