For Høyre og Fremskrittspartiet er som mindretallsregjeringen avhengig av støtte for å få flertall for én Fosen-kommune. Når det er sagt, er det jo heller ikke sikkert at de to regjeringspartiene selv går for én Fosen-kommune. Per i dag vil de ikke tilkjennegi sitt syn.

Fosen-kommunene ga sitt svar onsdag og torsdag. Det ble ja i Åfjord og Bjugn, mens resten i prinsippet sa nei. Leksvik og Rissa endte opp med et noe ullent vedtak hvor de sier at de vil ha mer tid på å jobbe med én Fosen-kommune. De to ber om å bli fredet frem til Indre Fosen er etablert. Også Ørland holder døra på gløtt for én Fosen-kommune. Roan-ordfører Einar Eian (H) sier han ikke er sikker på om Roans nei er å betrakte som et endelig nei.

Hvordan vurderer så Stortinget saken? Venstre sikret regjeringen flertall for en firedeling av Fosen. Altså tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn, sammenslåing av Roan-Åfjord, Rissa-Leksvik og Osen for seg selv. Vil Venstre igjen støtte regjeringen i å vedta én kommune på Fosen når Stortinget behandler saken 8. juni? Nei, svarer André Skjelstad som er Venstres mann i kommunereformen. Han er nesten overraskende tydelig når Fosna-Folket snakker med ham fredag. Venstre går for en firedeling av Fosen.

Dersom Frp og Høyre ønsker å vedta Fosen kommune, kan de få støtte fra andre parti? Neppe. Det var kun Venstre som støttet bruk av tvang i kommuneproposisjonen. Jeg ser ingen grunn til at for eksempel Kristelig Folkeparti plutselig skal snu. Arbeiderpartiet har til og med sagt at de vil vurdere reversering av tvangsvedtak dersom de kommer til makten etter høstens stortingsvalg.

Leder av kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) sier at det er Fosen samt Vågsøy-Flora og Bodø-Steigen som er med i finalen i kommunereformen. Innstillingen til Stortinget legges frem 1. juni. Frem til da skal regjeringspartiene i samtaler med Venstre. Slik det ligger an nå, må Venstre snu dersom Stortinget skal vedta én kommune på Fosen den 8. juni. Om ikke blir det fire kommuner. Og da blir det nok en runde med senterdebatt mellom Ørland og Bjugn.

For så langt har ikke staten vist noen vilje til å vise vei i Botngård-Brekstad-floka.