Hun har vært i jevnlig kontakt med AtB for å påpeke urimeligheter i det ordinære rutetilbudet, og i skoleskyssen. Kommunikasjonen med AtB nådde et forløpig høydepunkt da ordføreren forleden truet med å hente tre elever selv. AtB gjorde en vri ved å samkjøre to ruter og dermed var den saken også løst.

Sunn fornuft

– Det er utrolig mye som løser seg når man kommer i dialog og bruker litt sunn fornuft. Nå er skolebusstilbudet ordnet både for videregåendeelevene på strekningen Skola-Dragseid og grunnskoleelevene i Ratvika. I tillegg er det ordnet med ettermiddagsbuss til Osen og helgebussforbindelse til grendene, sier Vibeke Stjern fornøyd.

Stamrutene forbedret

– Samtidig er det gledelig å se at stamrutenettet er forbedret og at det nå er nesten mulig å pendle til Trondheim. Fint er det også at man kan pendle mellom flere fosenkommuner. Vi har jo tross alt felles bo- og arbeidsmarked her på Fosen, sier Stjern.

Fylkets ansvar

– Det er Åfjord kommune som får alle klagene på busstransporten, men alt som har med kollektivtransporten og skoleskyssen på Fosen å gjøre er fylkets ansvar. Mange tror dette er noe kommunen styrer med, men det er det ikke. Jeg har derimot lovt å formidle alle tilbakemeldingene til AtB, og det har jeg gjort, sier ordføreren.

Kommer for sent

– Ved Stokksund skole kommer elevene for sent hver eneste dag. Det er helt uholdbart. Forholdet vil forsterke seg når det blir glatt. Dette gjelder både bussen som kommer fra Stokkøya og den som kjører fra Årnes. Det er også flere grunnskoleelever som må gå et langt stykke for å komme til holdeplassen. AtB sier at disse må klage sine saker inn til Fylkeskommunen, sier ordføreren.

Underskriftsliste

Tidligere manglet det også buss til Osen, men det er nå ordnet. På Linesøya er det levert underskriftsliste for å få tilbake morgenbussen til Årnes, men ordføreren er usikker på om det lar seg gjøre.

– Før kunne de komme seg til Årnes i en kombinasjon med skolebussen, men den muligheten er der ikke lenger. Nå er alternativet å ta morgenbussen i syvtida. Om vi får gjort noe med dette er litt usikkert, mener Stjern.

Godt samarbeid

Ordføreren skryter av samarbeidet med Trønderbilene. Mange ting er løst fordi AtBs lokale operatør har vært løsningsorientert. Blant annet står det i rutetabellen at ettermiddagsbussen til Stokksund går fra Årnes mens den i virkeligheten går fra Åset skole. Dette har ført til misnøye og forvirring.

– Trønderbilene har kommet med en løsning på dette slik at bussen faktisk kommer til stedet som er satt opp i rutetabellen, sier Vibekes Stjern.LES OGSÅ:* Vegvesenet: – Dette skal ikke skje igjen* Ole (90) nærmer seg 90 elger