Det var under folkemøtet Ørland kommune arrangerte for å presentere planprogrammet som neste sommer skal ende opp i en reguleringsplan for havneområdet på Uthaug at Jens Maseng la fram ønsket om øl og Internett. Nå skal det legges til at formuleringen nok var satt på spissen. Jens Maseng representerte Interessegruppa for bevaring av Uthaug havn under møtet. Poenget hans var å få fram at Uthaug i dag mangler en sosial møteplass der folk kan treffes, gjerne over et glass skummende drikke, på fritida.

Sterke motsetninger

Møtet mandag kveld viste med tydelighet at interessemotsetningene fortsatt er store med tanke på hvordan havna bør utvikles og utnyttes framover. Den store aktøren i havneområdet, bedriften Grøntvedt Pelagic, skisserte et sterkt behov for å utvikle havnearealet. Pelagic-eier Bjørnar Grøntvedt la fram et sterkt ønske om utvikle en havna gjennom utfylling, for på den måten å få areal for lagerplass og muligheten for å ta imot containerskip.

- Hvem skal ta regninga

Ordfører Hallgeir Grøntvedt nøyde seg med å ønske velkommen til møtet, før han tok plass i salen uten å blande seg i presentasjoner eller debatt. Ordføreren er inhabil i saken grunnet sitt slektskap til Bjørnar Grøntvedt.

Blant beboere og eiere av fritidsboliger er det mange som frykter at forslagene som skal ende opp i en ny reguleringsplan vil forringe bomiljøet og verdien på boligene. Økonom Åge Lomundal har selv en eiendom i Sjøgata, og undret på hvem som skal ta regninga dersom boligene i snitt taper en halv million kroner i verdi som følge av en eventuell ny reguleringsplan.

Klar tale fra inhabil politiker

- Det er veldig mange på Uthaug som venter på en utbygging, mange har ventet i 40 år på en utfylling i havna, sa Senterpartiets gruppeleder i Ørland, Laila Lund. I juni fremmet hun et forslag til reguleringsplan under et møte i planutvalget. Vedtaket i dette møtet ble senere ugyldig, da Lund i egenskap av grunneier i det berørte området måtte trekke seg fra saken som inhabil. Mandag benytte hun anledningen under folkemøtet og snakket varmt for å få etablert en containerhavn i området der hun som grunneier har interesser.

- Ferdig før Farmen

Varaordfører Knut Ring, som innledet på vegne av kommunen, forsikret ved starten av folkemøtet at det skulle være ferdig i god tid før mandagens Farmen-sending på TV2. Han holdt ord, selv om det ble et lite ordskifte mellom flere av de frammøtte på vei ut fra Bakarosen på Uthaug.

Bjørnar Grøntvedt har et håp om at Uthaug havn kan utvikles betydelig i årene framover. Foto: Skjalg Ledang