Da planutvalget i Ørland i dag for tredje gang i sommer behandlet forslag til planprogram for Uthaug havn ble de mange tilhørererne vitne til at saken på nytt tok en ny kurs. Nå skal igjen Uthaug som område for fritid og reiseliv bli ivaretatt. Bryggerekka og området rundt den skal også bli ivaretatt, mener planutvalget.

- En halv seier

I møtet la både posisjonen og opposisjonen fram egne alternative forslag, etter at kommunen i flere runder har brukt konsulentselskapet Rambøll til å utarbeide alternativer.

Etter møtet mente representanter for Interessegruppa for bevaring av Uthaug havn at dagens vedtak, som etter alt å dømme er det første gyldige vedtaket, er å betrakte som en halv seier.

-Politikerne i Ørland må forstå at de skal ivareta fem tusen innbyggere, ikke tjene en industriherre, sa Signhild Storlien Lund fra interessegruppa etter møtet.