Lockheed Martin bekreftet sent forrige uke overfor Kampflyprogrammet at en av deres underleverandører har begynt produksjonen av de første delene for det første norske kampflyet av typen F-35.

– Dette vil tilføre Forsvaret en av de viktigste kapasitetene de trenger for å møte fremtidige utfordringer, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug.

– Det er en viktig del av Forsvarets fremtid som snart vil begynne å ta form på samlebåndet i Texas.

Produksjonen av F-35 skjer i tre faser:

Den første fasen er komponentproduksjon, hvor de ulike underleverandørene for F-35 begynner å produsere delene som skal inn i flyet. Noen av disse skal også produseres i Norge.

Den andre fasen er sammenstillingen av flyet på Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth i Texas. Her settes de ulike delene sammen og systemene om bord integreres.

Den tredje og siste fasen er testing og sertifisering som produsenten gjennomfører før flyene overleveres til norske myndigheter. Denne prosessen tar samlet litt over to år.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.

Kilde: Forsvarsdepartementet

F-35. Arkivfoto: Paul Aage Hegvik
Første del i produksjon - klikk bildet for å se det i full størrelse (Foto: Progressive Manufacturing Inc.)
Første del ferdig produsert - klikk bildet for å se det i full størrelse (Foto: Progressive Manufacturing Inc.)