- Det har ikke vært noen uhell, og standarden på arbeidet har vært høy – både i luften og blant bakkemannskap. Denne øvelsen krever integrering på høyt nivå. Det har vært utfordrende, men samtidig givende for oss. Vi ser resultatet i både planleggingen, flyvingen og debriefingen, sier berstløytnant Frank Gerards.

Norge er et attraktivt vertsland på grunn av store  tilgjengelig treningsområder i luftrommet vårt, framholder planoffiser major Trygve Rushfeldt ved 138 luftving.

- Dette gjelder både over sjø og over land,  og treningsområdet strekker seg fra Dombås og Rena- området i sør,  til Mo i Rana- området i nord. Flyaktiviteten spres utover dette for å minske forstyrrelser, sier Trygve Rushfeldt.

Foto: Morten Hanche
Foto: Morten Hanche