Norge og Storbritannia vil se etter muligheter for å samarbeide om fremtidig utdanning og trening, samt drift og understøttelse av F-35 i Europa. Dette er konklusjonen etter at statssekretær Eirik Øwre Thorshaug møtte sin britiske kollega Phillip Dunne torsdag 5. september. Dette skriver Forsvarsdepartementet i en melding.

Møtet ble holdt i det britiske forsvarsdepartementet i London, og er et resultat av innledende samtaler mellom F-35-programmene i de to landene som har pågått det siste året. Målet med dette tettere samarbeidet er å finne løsninger som sikrer bedre og mer effektiv drift av flyene når de begynner å leveres til de europeiske partnernasjonene i F-35-samarbeidet i slutten av dette tiåret.

Et område av spesiell interesse for Norge er vedlikehold av motoren for F-35, kjent som F-135. Det norske statsforetaket AIM Norway ønsker å posisjonere seg for slikt vedlikehold for alle europeiske F-35, og vil da på sikt kunne være en del av støttestrukturen for flere hundre fly.

Her er en felles uttalelse om samarbeidet:

6. september 2013

Forsvarsdepartementene i Norge og Storbritannia har i dag blitt enige om å samarbeide tettere om den fremtidige driften av F -35 Lightning II i Europa. De to nasjonene vil se etter spesifikke områder innen teknisk vedlikehold og understøttelse, samt opplæring av piloter og teknisk personell, hvor begge kan dra nytte av et tettere forhold. Samarbeidet vil være innenfor det bredere samarbeidet mellom de europeiske F-35 partnernasjonene, og i tråd med en MOU om nærmere bilateralt samarbeid mellom Storbritannia og Norge undertegnet i mars 2012,

F-35 vil være en stor og viktig investering for begge nasjonene. For Storbritannia vil femtegenerasjonsflyet F-35 Lightning II medføre en trinnvis endring i den britiske kampflyevnen og være sentral i deres evne til å projisere luftmakt over hele verden fra land og sjø. For Norge representerer F-35 en betydelig investering i forsvarsevnen for de neste førti årene, og gjenspeiler Norges langsiktige og strategiske fokus på nordområdene.

Begge nasjonene er oppmuntret av nylige fremskritt i utvikling og produksjon av F-35. Partene er ivrige etter å bygge løsninger som både drar nytte av JSF Global Support Solutions og støtter de spesifikke behovene hvert enkelt partnerlands flyvåpen har i forbindelse med at flyet tas inn i tjeneste. Begge er enige om at det er av avgjørende betydning at en kapabel, tilstrekkelig og kosteffektiv understøttelsesløsning er på plass for å støtte de første europeiske F -35-flyene når de begynner å ankomme Europa i andre halvdel av dette tiåret. Samling og deling av ressurser og vedlikeholdskapasiteter er allerede kjernen i planen for hvordan F -35 skal driftes og understøttes, og de britiske og norske forsvarsdepartementene ønsker begge å lete etter områder hvor man kan finne ytterligere nasjonale synergier. I denne sammenheng oppmuntrer begge regjeringer britisk og norsk industri til å se etter muligheter for samarbeid i støtte og vedlikehold av landenes flåter av F -35. Fra et norsk perspektiv vil vedlikehold av F-135-motoren være et aktuelt samarbeidsområde, hvor det er ønskelig at enheter som statsforetaket AIM Norge får anledning til å spille en rolle."Dette vil være første gang på nesten 60 år at Norge og Storbritannia vil operere med lignende typer kampfly, og dette åpner naturligvis for nye muligheter for samarbeid ", sier Eirik Øwre Thorshaug statssekretær i det norske Forsvarsdepartementet.Thorshaug møtte sin britiske kollega, Phillip Dunne, minister for materiell, understøttelse og teknologi i London 5. september 2013. Samme dag møttes også norske og britiske fagfolk for å diskutere potensielle områder for samarbeid.Philip Dunne sa i forbindelse med møtet:" Mens det fortsatt gjenstår mange avgjørelser som vil definere helheten av Storbritannias JSF –program, er det klart at koordinering og samarbeid med likesinnede allierte som Norge vil tilby mange fordeler i form av delt kunnskap ,  «best practice» og effektivitet . Storbritannia ser frem til å utforske disse mulighetene for samarbeid med Norge på vår tilnærming  til understøttelse gjennom hele livetiden og videreutvikling i årene som kommer . "Norske F -35 vil begynne å ankomme Ørland hovedflystasjon fra 2017. Disse vil være blant de første operative F -35 som kommer til Europa. Flyene vil begynne arbeidet med å bygge en første operativ evne som planlegges oppnådd i 2019. Storbritannia forventer å motta operative fly i USA fra 2016 og planlegger å begynne operasjoner med F-35 i Storbritannia fra flystasjonen RAF Marham i 2018.