Brovold leder ei forening som dekker den delen av Trøndelag som inntil i fjor var Sør-Trøndelag fylke. Han sier de ikke har tenkt å slå seg sammen med Nord-Trøndelag, slik fylket har gjort.

– Jeg vil heller si snarere tvert imot. Vi vil heller danne flere lokallag, sier Brovold.

Hans lokallag har sin hovedtyngde av medlemsmassen i Trondheim og omegn. Det har de tenkt å gjøre noe med, og dermed har de kastet sine øyne på Fosen.

– Dette er vår første møte utenfor Trondheim, sier lederen.

Damene

Brovold mener møtet også bør være svært aktuelt for partnere til «godt voksne menn».

– Vi har lang erfaring med at det ofte er ektefellene som sender mennene sine til legen for å få en sjekk  av prostataen. Jeg har ved mange anledninger fått høre historiene om at det var kona som sørget for at mannen gikk til legen og det ble oppdaget at vedkommende hadde prostatakreft, forteller Brovold.

Han forteller at dette også var tilfelle da han sjøl fikk sykdommen.

– Dette gjelder også meg sjøl. Kona mi maste om at jeg måtte gå til legen på grunn av at jeg hadde uregelmessig stråle når jeg tisset. Jeg var en av de heldige hvor kreften ble oppdaget mens den ennå var på et tidlig stadium. Jeg var da 55 år, sier Brovold.

Informasjon

Blant temaene som kommer opp på møtet er diagnostisering, behandling, oppfølgingog hvem som har behov for behandling.

– Det har skjedd mye på dette området de seinere åra. I dag er det ikke alle som får påvist kreft i prostata som blir operert, sier Brovold.

De har også fått med en ekspert som skal fortelle om et stort EU-finansiert prosjekt på dette området. Ph.D. May-Britt Tessem, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Hun vil snakke om hva vet i dag og i morgen ved å benytte MR-teknologi. Tessem og hennes kolleger samarbeider nært med urologene og onkologene ved St. Olavs Hospital.

Likepersonen

Kreftkoordinator på Fosen, Merike Pallas, informerer om arbeidet de gjør her i distriktet. Arrangøren sjøl, Prostatakreftforeningen, PROFO Sør-Trøndelag, vil nytte høvet til å informere om foreningas arbeid.

Leder i Frivillighets-arbeidet i Ørland og Bjugn, Brit K. Rødsjø Bakken, vil fortelle litt om Kreftforeningens frivillighetsarbeid på Fosen.

Likepersjonsordningen og Vardesenteret i Trondheim er sannsynligvis ukjent for de fleste. Likeperson Karsten Lønning vil prate om dette. I pausen blir det tid for uformell prat og en kopp kaffe, kake og frukt.