-Vi har fått svar fra fylkesmannen etter at jeg sendte et ønske om habilitetsvurdering i behandlingen av områdeplanen for Uthaug. De konkluderte med at jeg var inhabil. Jeg har derfor innkalt planutvalget til ekstraordinært møte neste torsdag, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland.