Så sent som mandag denne uka uttalte ordfører Hallgeir Grøntvedt følgende til Fosna-Folket: «- Jeg har meldt meg inhabil i sakene som angår Grøntvedt Pelagic.»

Nå reagerer flere lokalpolitikere på denne uttalelsen fra ordføreren. Bedriften Grøntvedt Pelagic ledes av ordførerens søskenbarn, Bjørnar Grøntvedt. Bjørnar Grøntvedt på sin side uttalte mandag til Fosna-Folket at man internt i bedriften har besluttet at man ikke vil kommentere kommunens planarbeid for Uthaug havn.

- Uprofesjonelt

- En familiesuppe fra ende til annen. Den har gått som en rød tråd gjennom to valgperioder, mener Therese Eidsaune (H) om ordførerens håndtering av saker som angår søskenbarnets forretningsdrift.

Høyrepolitikeren møtte som vararepresentant i planutvalgets møte 27. juni. Hun forteller at saken om Uthaug havn ble lagt fram i møtet, og at ordfører Grøntvedt argumenterte for at vedtaket fra 12. juni måtte endres til fordel for rådmannens innstilling. I denne var det forslaget fra Grøntvedt Pelagic som ble anbefalt.

- Selvsagt burde ordføreren erklært seg inhabil, dette er uprofesjonelt, sier Eidsaune.

Hun tar selvkritikk på at ingen i møtet reagerte, men legger til at medlemmene nok tok litt lett på saken da den etter møtet skulle ut på høring.

Jusprofessor: - Inhabil

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitet i Bergen er regnet som en av landets fremste eksperter på inhabilitetsspørsmål. Han vurderer ordfører Grøntvedt som inhabil i den aktuelle saken.

- Ut fra det jeg blir fortalt, så høres det for meg ut som ordføreren er inhabil i denne saken. Utgangspunktet er at ordføreren ikke uten videre er inhabil når det behandles saker som gjelder søskenbarn. Men i denne saken virker det som om det dreier seg om store økonomiske verdier, og da vil kravene til habilitet skjerpes, sier professor Bernt.

Han viser til bestemmelsen i paragraf 6, andre avsnitt i Forvaltningsloven om, inhabilitet der det foreligger «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til» noens upartiskhet, og mener at dette tilfellet etter alt å dømme går inn under denne regelen, slik at Grøntvedt var inhabil da planutvalget vedtok å gå inn for forslaget fra Grøntvedt Pelagic.