I dag, torsdag, tok Hallgeir Grøntvedt (Sp) initiativ til å få sin egen habilitet, eller mulige inhabilitet, i saken om planarbeidet med Uthaug havn vurdert av fylkesmannen. Avgjørelsen kom en dag etter at ordføreren uttalte til Fosna-Folket at han ikke hadde planer om å be fylkesmannen vurdere habiliteten i denne saken.

Politisk sekretær

- Nå er det politisk sekretær i kommunen som tar seg av all kontakt med fylkesmannen i spørsmålet om min habilitet, forteller Hallgeir Grøntvedt til Fosna-Folket. Han legger til at alle dokumenter i saken også er oversendt fylkesmannen.

Jusprofessor

Hallgeir Grøntvedts initiativ til å få vurdert sin egen habilitet kom etter at jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitet i Bergen uttalte til Fosna-Folket at ordføreren etter alt å dømme er inhabil i saken. Bernt viste til paragraf 6, andre avsnitt, i Forvaltningsloven. Bakgrunnen er at Grøntvedt Pelagic, som holder til på Uthaug havn, eies av Bjørnar Grøntvedt som er søskenbarn med ordføreren.

Tøff kritikk