Slik blir vindparkene på Fosen

Fire vindparker med 209 vindturbiner og til sammen 752,4 megawatt skal bygges ut på Fosen.

Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsvei med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg planlegges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft

Under pressekonferansen: Dominik Bollier, Managing Partner i Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, Tormod Eggan, energidirektør i TrønderEnergi og Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Prosjektet omfatter totalt seks vindparker, hvorav fire skal bygges i Åfjord-, Roan- og Bjugn kommune på Fosen. De to andre parkene bygges i Snillfjord og på Hitra. I tillegg skal Statnett anlegge en ny kraftlinje over Fosen og til Snillfjord som vil knytte de seks vindparkene sammen.

Her er de planlagte vindparkene på Fosen:

Roan vindpark

Produksjon (GWh): 900

Installert effekt: 255,6 MW

Antall vindturbiner: 71

Adkomst- og internveier: 70 kilometer

Byggestart: Rundt 1. april 2016

Turbinmontasje: 2018

Driftsoperatør: TrønderEnergi

Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15

«Roan vindpark er den første av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind som påbegynnes, og den første som vil stå ferdig. Utbyggingen begynner i april i 2016. Vindparken plasseres på fjellplatåene øst for kommunesenteret og består av to delområder som er adskilt av Einarsdalen som går mellom Straum og Nordskjørin», skriver Statkraft om Roan vindpark.

- Det skal bygges anleggsvei året rundt. Byggingen starter rundt 1. april. Etter planen skal de første turbinene kunne monteres sommeren 2017, men den første vindturbinen vil ikke være i drift før sommeren 2018. Dette henger sammen med Statnetts bygging av kraftlinje over Fosen, forklarer Haakon Alfstad i Statkraft.

Anbudskonkurranse for bygging av adkomstvei er nå ute på anbud. Fosna-Folket har fått bekreftet at Fosen-entreprenøren Syltern har levert tilbud. Anbudskonkurranse for bygging av internveier i vindparken er også åpnet.


Storheia vindpark

Produksjon (GWh): 1000

Installert effekt: 288 MW

Antall vindturbiner: 80

Adkomst- og internveier: 62 kilometer

Byggestart: Siste kvartal 2016

Turbinmontasje: 2019

Driftsoperatør: Statkraft

«Storheia vindpark blir den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som blir påbegynt. Vindparken plasseres vest for fylkesvei 715, om lag 5 kilometer sør for Årnes i Åfjord. Planområdene ligger i Åfjord og Bjugn» opplyser Statkraft.


Kvenndalsfjellet vindpark

Produksjon (GWh): 360

Installert effekt: 100,8 MW

Antall vindturbiner: 28

Adkomst- og internveier: 24 kilometer

Byggestart: 2018

Turbinmontasje: 2020

Driftsoperatør: Statkraft

«Kvenndalsfjellet vindpark er lokalisert i et fjellområde cirka 6 kilometer nordvest for Årnes i Åfjord», skriver Statkraft.


Harbakfjellet vindpark

Produksjon (GWh): 380

Installert effekt: 108 MW

Antall vindturbiner: 30

Adkomst- og internveier: 25 kilometer

Byggestart: 2018

Turbinmontasje: 2020

Driftsoperatør: Statkraft

«Harbakfjellet vindpark ligger cirka 13 kilometer nord for Årnes i Åfjord. Vindparken ligger på en halvøy ut mot havet», skriver Statkraft.


Totalt på Fosen:

Produksjon (GWh): 2640

Installert effekt: 752,4 MW

Antall vindturbiner: 209

Adkomst- og internveier: 181 kilometer

Driftsoperatør: Statkraft


Totalt hele prosjektet inkludert Snillfjord og Hitra:

Produksjon (GWh): 3400

Installert effekt: 1000,8 MW

Antall vindturbiner: 278

Adkomst- og internveier: 241 kilometer

Disse eier prosjektene

- Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie alle de seks vindparkene.

- Statkraft vil eie 52,1 prosent av Fosen Vind DA og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene.

- TrønderEnergis eierandel i Fosen Vind DA er 7,9 prosent.

- Nordic Wind Power DA eier de resterende 40 prosentene i Fosen Vind DA. Nordic Wind Power DA er et europeisk investorkonsortium etablert av sveitsiske Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW. De kjøpte de resterende 40,0 prosentene av Fosen Vind DA fra Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). 

Byggeperioden

- Byggeperioden vil pågå fra 1. april i år til i 2020.

- Roan- (1. april) og Storheia vindpark (4. kvartal 2016) påbegynnes begge i år og vil stå ferdig i løpet 2018/2019. Kvenndalsfjellet- og Harbakfjellet vindpark påbegynnes først i 2018. De vil stå ferdig i løpet av 2020.

- Hele prosjektet, inkludert vindparkene på Hitra og i Snillfjord, koster 11 milliarder kroner. 2/3-deler av denne kostnaden er knyttet til selve vindturbinene. De resterende kostnadene er knyttet til anleggsvirksomhet.

- Det er først og fremst kontrakter knyttet til anleggsarbeid som er aktuelle for lokalt næringsliv på Fosen. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft bekrefter til Fosna-Folket at kontraktsstørrelsene vil bli slik at lokale entreprenører kan være med å kjempe.

Arbeidsplasser på sikt

- I perioden med mest hektisk byggeaktivitet i 2018 – 2019, anslår Statkraft at om lag 600 personer vil arbeide med vindkraftutbyggingen i Sør-Trøndelag.

- Både Åfjord kommune og Statkraft sier til Fosna-Folket at de fire vindparkene på Fosen vil gi mellom 40- og 50 arbeidsplasser når parkene er i drift.

Inntekter til kommunene

- De berørte Fosen-kommunene Bjugn, Åfjord og Roan vil få økte inntekter i form av eiendomsskatt, forutsatt at det ikke blir endringer i grunnlaget for eiendomsskatt.

- Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) mener kommunen vil få inn fra 8- til 12 millioner kroner ekstra i årlig eiendomsskatt når parkene er i drift.

- Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) anslår at kommunen vil få mellom 20 - 30 millioner kroner ekstra årlig i eiendomsskattinntekt som følge av vindkraftutbyggingen.

- Roan vindpark vil kunne gi 15 – 20 millioner kroner i årlige skatteinntekter til Roan, anslår Roan-ordfører Einar Eian (H).

Vind gir vei

- Vindkraftutbyggingen medfører etter alt å dømme at fylkesvei 723 mellom Morkemo og Herfjord blir rustet kraftig opp. Etter planen skal det bygges en helt ny veitrasé med minst én tunnel.

Nå blir det vindkraftutbygging på Fosen

Aktørene har fattet investeringsbeslutning om å bygge ut vindparkene på Fosen. Det betyr blant annet bygging av 209 vindturbiner på fjellene i Åfjord, Roan og Bjugn.


- Nå blir det splitter ny fylkesvei i Åfjord

Tirsdagens vindkraft-ja fører etter alt å dømme til at det blir ny veitrasé med minst en tunnel langs fylkesvei 723 fra Morkemo via Ryssdalen og til Herfjord i Åfjord.