- Nå blir det splitter ny fylkesvei i Åfjord

Den lysebrune streken fra Morkemo via Ryssdalen og til Herfjord på kartet er hvor den nye veitraseen skal gå. Ifølge Knut Sundet blir ikke den endelige traseen akkurat som på dette kartet, men den vil gå i samme området. Foto: Statkraft