Knut Fjerdingstad i Statkraft bekreftet i en SMS til Fosna-Folket klokken 07.05 at det blir vindkraftutbygging på Fosen.

"Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020", heter det i pressemeldingen fra Statkraft.

Aktørene holder pressekonferanse om utbyggingen på Clarion konferansehotell i Trondheim klokken 10.30 i dag.

1000 MW

I tillegg til de fire vindparkene på Fosen, skal det også bygges ut vindkraft i Snillfjord og på Hitra. Totalt er prosjektets omfang på 1000 MW, hvorav altså 752,4 MW bygges ut på Fosen.

"Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året", skriver Statkraft i pressemeldingen.

3,4 TWh er ifølge NTB nok til å gi lys og varme til 170.000 husstander.

Eierskapet

I meldinger går det frem at Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene.

"Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)", står det i pressemeldingen.

Snuoperasjon

Tidlig i juni i fjor kom nyheten om at Statkraft skrinla planene om utbygging av de planlagte vindparkene på Fosen. Årsaken var manglende lønnsomhet i prosjektene.

Etter massivt press fra politikerne, snudde så Statkraft i slutten av juni. Statkraft, Agder Energi, NTE og TrønderEnergi ble da enige om å vurdere og utrede utbyggingsplanene på nytt. Det ble allerede da signalisert at en investeringsbeslutning skulle tas i løpet av første kvartal i 2016.

Mer på Fosen

I juni i fjor kom det fram at de planlagte vindparkene på Fosen var mer lønnsomme enn de som var planlagt sør for Trondheimsfjorden. Hele vindkraftprosjektet er på 1000 MW. Den nye planen, som ble kjent i fjor høst, innebærer at omtrent 750 MW utbygges på Fosen, mens den tidligere planen som ble skrinlagt i tidlig i juni innebar en utbygging av 600 MW på Fosen.

Prosjektene på Fosen er altså blitt større, mens prosjektene på sørsiden av fjorden er redusert. I tillegg til Storheia-, Kvenndalsfjellet- og Roan vindpark som inngikk i den opprinnelige planen som ble kansellert, er også Harbaksfjellet tatt inn i det nye prosjektet.

«Gunstigere»

«For det første kunne alle relevante vindkraftprosjekter med konsesjon som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge, vurderes samlet. Dessuten ble det åpnet for at en større andel av totalprosjektet kunne planlegges nord for Trondheimsfjorden, der gunstigere vindforhold påvirker lønnsomheten positivt», skrev Statkraft i en pressemelding i fjor høst.

- Viktig dag for Norge

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft sier at dette er viktig dag for Statkraft og Norge.

- Sammen med våre partnere har vi investert i det største prosjektet innen fornybar energi i Norge på mange år. Med dette prosjektet blir Statkraft en av de ledende aktørene innen vindkraft på land, sier han i pressemeldingen.

- Nordic Wind Power DA er svært tilfreds med å investere i Fosen Vind DA sammen med to sterke, lokale partnere og med å bidra til utbyggingen av fornybar kraft i Norge. Konsortiet bidrar inn i prosjektet med både bransjekompetanse og kapital, og vil være en solid og langsiktig partner i prosjektet., sier Dominik Bollier, Managing Partner i Credit Suisse Energy Infrastructure Partners.

- Arbeidsplasser til hele Trøndelag

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi, mener utbyggingen representerer et nytt og spennende kaptittel innen fornybar energi i Norge.- I en viktig omstillingstid gir TrønderEnergi og våre partnere verdiskaping og arbeidsplasser til hele Trøndelag, sier han i pressemeldingen.

Statsministeren: - Gledelig

Til NTB sier statsminister Erna Solberg (H) at det er gledelig at nå blir vindkraftutbygging i Trøndelag.

– Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge og gir arbeidsplasser. Det vil være et løft for satsingen på ny fornybar energi i Norge. Og det viser at rammebetingelsene i Norge er gode og fører til konkrete investeringer, sier hun.

Næringsminister Monica Mæland (H) sier at regjeringen har vært tydelig på å prioritere fornybar kraft i Norge.

– Det blir viktig nå som vi skal gjennom et grønt skifte i næringslivet og kutte i klimagassutslippene. Derfor synes jeg det er flott at det blir vindkraftutbygging i Midt-Norge, sier hun til NTB.

- Lang prosess

Også fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune Tore O. Sandvik (Ap) jubler over utbyggingen.

- Denne utbyggingen er et løft for Trøndelag som fornybaregion, et massivt løft for Fosen og en manifestasjon av at når mange jobber godt tverrpolitisk sammen opp mot nasjonale myndigheter og industrien, er det mulig å skape gjennomslag. Det har vært en lang prosess med mange hindringer og tilbakeslag, derfor er det en stor lettelse at Statkraft med partnere nå endelig fatter beslutningen, sier Sandvik til Fosna-Folket.

Håper skeptikerne snur

Stortingsrepresentant og ørlending Torhild Aarbergsbotten (H) melder seg også på gratulasjonskomiteen.

- Dette er en stor dag for Fosen, Trøndelag og Norge! Nå skal nordeuropas største vindpark bygges på Fosen. Hele Trøndelag fortjener en stor gratulasjon. Dette er en sak som vi har vært tverrpolitiske enige om, og vi har dratt lasset sammen for å få dette til. Prosjektet hadde ikke blitt besluttet om det ikke hadde vært lønnsomt, og jeg håper nå at skeptikerne også innser at satsing på fornybar energi er lønnsomt. Det bidrar ikke bare til energiutvikling, men også til viktig næringsutvikling, sier hun.

De første vindmøllene vil ifølge meldingen bli levert og montert i 2018. Prosjektet omfatter i sin helhet (medregnet det sør for Trondheimsfjorden, red.anm.) 278 vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW (Vestas V117-3.45 MW og V112-3.45 MW, begge oppgradert til 3,6 MW).