Nå blir det vindkraftutbygging på Fosen

Illustrasjon: Statkraft
Illustrasjon: Statkraft
Illustrasjon: Statkraft
Skissene viser alle vindkraftprosjektene på til sammen 1000 MW. Foto: Statkraft
Kart som viser vindparken på Kvenndalsfjellet. Foto: Statkraft
Roan vindpark. Foto: Statkraft
Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn. Foto: Statkraft
Harbakfjellet vindpark. Foto: Statkraft
Eksisterende vindmøller på Bessakerfjellet. Foto: Alexander Killingberg
Den planlagte vindparken på Harbakfjellet. Foto: Åfjord kommunes hjemmeside
Den planlagte vindparken på Kvenndalsfjellet. Foto: Åfjord kommunes hjemmeside
Den planlagte vindparken på Storheia. Foto: Åfjord kommunes hjemmeside
Roan vindpark. Foto: Åfjord kommunes hjemmeside