I mitt innlegg i Fosna-Folket 26. september stilte jeg spørsmålstegn ved statusen til seniorlagene innen lagidrettene i Ørland.

Etter innlegg er det klart at ingen av fotballagene har oppnådd målsetningen for sesongen. Ørland rykker ned, FK Fosen vil fortsatt streve i 6. divisjon og damelaget til FK Fosen er fortsatt middelhavsfarer i 4. divisjon - med lang vei opp og forholdsvis kort vei ned. Dette er fakta ut fra tabellsituasjonen like før sesongen avsluttes. Når det gjelder håndballen blir jeg overrasket om jeg tar feil i mine spådommer når tabellene gjøres opp for sesongen 2023/2024.

La meg være tydelig på at det gjøres mye bra innsats innen lagidrettene i Ørland. Mange spillere, trenere og ledere legger ned betydelig arbeid for å gi et godt tilbud til flest mulig. Særlig gjelder dette innenfor barne- og ungdomsidretten. Mitt innlegg «Nedgangstider for lagidretten i Ørland?» handlet utelukkende om senioridretten.

Min oppfordring til spillere, trenere og ledere var at det var på tide å løfte blikket og se framover om man ønsket utvikling, hvor utvikling ikke nødvendigvis handler om resultater. Istedenfor å ta utfordring, ser jeg av kommentarene i Fosna - Folket, Facebook og andre kanaler at de fleste nord for Ervikstrekket reiser garden og parkerer bussen i forsvarsposisjon. Man er mest opptatt av å forsvar, og lite opptatt av utviklingen om 1 år, 5 år eller 10 år. Alle som har drevet idrett vet at på denne måten kan man ta noen poeng, men utviklingen kommer dessverre ikke. Kjetil Rekdal forsøkte denne strategien med Rosenborg, og det gikk ikke særlig bra. Utviklingen uteble og «Reka» måtte gå.

Forskning viser at frafallet i idretten er størst i 12-13 årsalderen, og at de som driver flere idretter holder ut lengre i forhold til de som spisser aktiviteten i ung alder. Vi vet også at svært mange i ung alder driver med både fotball og håndball. Dette er forskning vi innenfor lagidrettene må ta på alvor om vi ønsker å beholde flest mulig lengst mulig. Jeg tror også at det å ha seniorlag på best mulig nivå er med på å motivere ungdommen, og skaper viktige forbilder i lokalmiljøet. Det vil også være med på å skape engasjement i befolkningen og næringslivet.

Så hvorfor skal vi ikke sammen forsøke å få til et stabilt 4. divisjonslag i fotball for herrer, og to gode 3. divisjonslag innenfor håndballen. Kanskje det også er mulig å kjempe i toppen for vårt eneste fotballag på damesiden. Dette handler ikke om topping eller spising på noen måte, men det å skape gode utviklingsmiljøer som over tid gir resultater. Dette krever oppegående og rause ledere som evner å se framover. Å se seg selv i speilet gir lite utvikling.

Lagidrettene i Ørland kan fortsette å konkurrere mot hverandre, det være seg innenfor samme idrett eller på tvers av idrettene. En slik konkurranse er den sikre veien mot døden for noen av lagene. Vi ser allerede at vi mangler damelag for fotball i Ørland BK. Neste lag som forsvinner, kan fort være herrelaget til Ørland i håndball. Er dette den utviklingen vi som ansvarlige ledere ønsker? Motsetningen til konkurranse er samarbeid, og kanskje man også kan få til samhandling slik at man legger til rette for utvikling og FLEST MULIG - LENGST MULIG - BEST MULIG i lagidrettene i hele kommunen, uten at dette skal gå ut over de gode lokale miljøene. Det var dette mitt innlegg «Nedgangstider for lagidretten i Ørland?» handlet om. Enkelte gikk isteden rett i forsvarsposisjon. Dessverre.

La oss se framover og finn veien videre. Hvorfor ikke ta ordene fra kommuneplanen til Ørland - «Ørland snakker sammen» på alvor, og se om vi kan finne noen områder som gjør lagidrettene sterkere i møte med de utfordringene som ligger framfor oss.

Ole Andre Nilsen, trener Ørland BK håndball jenter 18/20