Svar til Ole André Nilsens leserinnlegg «Nedgangstider for lagidretten i Ørland?».

Kan melde om oppgangstider nord for Ervikstrekket, hvor jeg har best innsikt i tilbudene. Damelag med masse spillere, herrelag med masse spillere. Til og med barnelag utom Kopparn! Syns det står ganske bra til innenfor lagidrett i Ørland jeg. Men så er ikke jeg så himla opptatt av resultater og divisjoner, men heller miljø og tilbud.

Det som etter mitt skjønn kan true lagidretten i distriktene vil være jaget etter å være i den «beste» klubben, overambisiøse foreldre og resultatorientering. Vi må sørge for at barn, ungdom og voksne har et tilbud, med gode trenere og holdningsskapende ledere.

Får vi til det, vil også resultatene komme. Over og ut.

Fredrik Sandness