Idretten i Ørland har vært gjennom en tøff periode, hvor årene fra 2020-2022 nærmest forsvant som følge av coronatiltak fra regjeringen. Idretten gikk foran, og var tross alt en av de mest lojale aktørene gjennom pandemien. Men det har kostet!!

Tall fra Norges Idrettsforbund viser at fra 2019 til 2022 har man en nedgang i medlemstallene i den organiserte idretten i Ørland på 6 %, tilsvarende en reduksjon på nesten 300 medlemmer. Nedgangen tyder isolert sett ikke på krise. Men bak tallene er det tegn på at konsekvensene har begynt å vise seg. Det er klare holdepunkt for at det står svært dårlig til med den organiserte lagidretten på seniornivå. Sportslige prestasjoner og engasjement i befolkningen for en kommune på vår størrelse står ikke i stil, og er tilsynelatende på et lavmål. For,

  • Ørland BK sliter i 4. divisjon og alt tyder på direkte nedrykk,

  • FK Fosen baler i 6. divisjon og opprykk ser ut til å glippe,

  • FK Fosen damer er middelhavsfarer i 4. divisjon og kommer ingen vei,

  • Ørland BK har prioritert jentefotballen, men greier ikke å stille lag,

  • Ørland BK og Bjugn HK vil slite i 3. divisjon håndball for herrer og det er fare for at begge rykker ned,

  • På damesiden vil Ørland BK klare seg greit i 4. divisjon håndball, men Bjugn HK kommer trolig til å ligge på bunnen av tabellen.

Man kan til dels skryte av at man har aktivitet i flere lag, og at mange av kommunes innbyggere holder seg aktiv gjennom deltagelse. Men, det er delvis deltagelse. Vi ser alt for ofte at vi har lag som ikke greier å stille til kamp, sist vårt «flaggskip» innenfor fotballen som måtte melde forfall og betale bot på kr. 20 000,-. Tilsvarende utfordringer så vi også innenfor håndballen forrige sesong.

Idrett og fysisk aktivitet har stor verdi for kommunen, og fyller en viktig rolle for både samfunn og enkeltpersoner. Idrett skal engasjere og skape debatt, og har tilleggsverdier som inkludering, tilhørighet, demokrati og skaper tillitt mellom mennesker fra ulike kulturer.

Dessverre er det slik at lagidretten i Ørland ikke skapet det engasjement og idrettsgleden som skal til for videre utvikling. Vi driver stort sett organisert leik hvor vi gjentar forrige års aktivitet.  Det er godt mulig at det er denne formen for idrett (les. leik) vi skal drive på Ørland, og at vi skal være fornøyde med at vi har aktivitet. Hvis vi ikke begynner å tenke annerledes, er jeg sikker på at flere av lagene ovenfor vil dø ut. Sakte, men sikkert. Historien vil gjenta seg.

Jeg har vært så heldig og sittet i styret i Roret KF de siste fire årene. Det har vært lærerikt og en spennende reise med mange profesjonelle aktører. Her har nesten alle klart å løfte blikket, og jobbet mot felles mål til det beste for innbyggeren i nye Ørland kommune. Ørland kommune har som slagord i sin samfunnsutvikling «Ørland snakker sammen».  Det er kommunens overordnede styringsdokument som gir føringer for kommunens plan- og utviklingsarbeid de kommende 12 årene.

Når det gjelder idretten ser jeg ingen, eller svært lite kommunikasjon på tvers av klubbene og aktiviteten. Alle er selvopptatt og tenker kortsiktig på sin egen aktivitet. Ingen tør løfte blikket, se framover og tenke stort. Man må tørre å snakke om «elefanten» i rommet. Hvorfor går ikke de 2-3 beste spillerne fra FK Fosen til Ørland BK for å være med å berge laget i 4. divisjon? Og kanskje få 2-3 spiller i retur som sørger for opprykk?? Skal vi ikke forsøke å berge minst 1 lag i 3. divisjon håndball og kanskje kjempe i toppen? Samme hadde vi også fått opp damene til 3. divisjon og beholdt ett lag i 4. divisjon. Sammen kan vi fremme allsidighet og skape idrettsglede, og beholde ungdommene innenfor trygge rammer i idretten som vi alle er så glad i.

Ledere, trenere og spillere. Løft blikket, vi har mulighet til å utvikle Ørlandsidretten videre og skap bredt engasjement og idrettsglede for alle. Vi har vist at det er mulig. Da må kanskje noen tre tilbake og nye koster inn.

Lykke til med avslutning av fotballsesongen og oppstart av ny håndballsesong.

Ole Andre Nilsen, trener Ørland håndball jenter 18/20