De høye brusøylene er nå ferdige

Arbeidet med den over fire kilometer lange nye fylkesvei 723 fra Ryssdalstoppen og til Herfjord i Åfjord følger oppsatt framdriftsplan.
Samferdsel

Søylene til den 145 lange Ryssdalsbrua som vil strekke seg fra toppen av Ryssdalen og lede inn til tunnelhullet av Ryssdalstunnelen, står nå ferdige. Den høyeste søylen er på 45 meter.