Lørdag klokken 14.00 holdt politiet, Indre Fosen kommune og NVE en pressekonferanse i kultursalen i Leksvik sentrum.

Det store spørsmålet var om de evakuerte skulle få flytte hjem igjen etter onsdagens ras. Like etter klokken 14.00 fikk de rasevakuerte gladmeldingen om at de igjen får vende tilbake til hjemmene sine.

Delvis stengt vei

- Med bakgrunn i råd fra NVE oppheves evakueringen i Kroveien, på Kroflata og deler av Hjellupveien, sa fungerende Fosen-lensmann Hallgeir Stjern på pressekonferansen.

Hele Kroa og Kroveien blir igjen åpnet for ferdsel. Hjellupveien blir åpnet helt ned til gården i Hjelopen. Der ifra vil den fortsatt være stengt.

- De som bor innom gården i Hjelopen får bo hjemme. Husene deres står jo på trygg grunn, men de får ikke bruke veien som er stengt, forteller Stjern og påpeker at beboerne må finne andre måter å komme seg til og fra hjemmene på.

Stjern oppfordrer videre folk til ikke å gå for nær raskantene.

- Det vil ikke lenger være vakthold rundt raskantene, men det vil bli enkelte avsperringer med bånd, sier han til Fosna-Folket.

- Ti fotballbaner

På pressekonferansen lørdag la NVE også frem flere detaljer om onsdagens ras. Regiondirektør Kari Øvrelid forklarte at rasområdet er på størrelse med om lag ti fotballbaner.

- Det er snakk om mellom 300 000 og 400 000 kubikkmeter som har rast ut, sa hun.

Det meste har rast under vann. Raskanten følger strandkanten fra Hjelopen og nesten helt vest til Køysan.

"Bunnkartleggingen viser at skredet består av flere lokale skredgroper langs strandsonen.  Vurderingene per i dag tyder på at det er sammenheng mellom disse skredgropene", skriver NVE i en pressemelding.

Dette kartet viser en grov tolkning av skredkantene. Foto: NVE

Var bekymret

NVE startet torsdag grunnboringer på Kroa for å undersøke om husene der står på trygg grunn. På et informasjonsmøte torsdag kveld opplyste operativ leder Mads Johnsen i NVE at de hadde funnet noen lag de var bekymret for i minst et av hullene de hadde boret på Kroa. Fredag og muligens lørdag ble dette hullet undersøkt nærmere med annet utstyr.

- Massene vi var usikre på viser seg å være sand eller silt (finkornet jordart, red.anm.), forteller sjefsingeniør Stein-Are Strand i NVE til Fosna-Folket lørdag.

NVE har dermed konkludert med at husene på Kroa og langs Kroveien står på trygg grunn.

"Boringene mellom sjøen og bebyggelsen ved Kroa og Kroaveien viser stabile grunnmasser uten innslag av kvikkleire. NVE fastslår dermed at bebyggelsen står på sikker grunn med tanke på skredfare fra sjøen", skriver NVE i en pressemelding lørdag.

Fra venstre: Sjefsingeniør Stein-Are Strand i NVE Midt-Norge, Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (H), fungerende Fosen-lensmann Hallgeir Stjern og regiondirektør Kari Øvrelid i NVE Midt-Norge. Foto: Alexander Killingberg

- Sannsynlig med kvikkleire

NVE er fremdeles ikke helt sikre på hvordan raset har utviklet seg.

- Vi antar at det startet ved Hjelopen, men vi vet ikke sikkert. Vi legger imidlertid den teorien til grunn foreløpig, sier regiondirektør Øvrelid til Fosna-Folket.

Neste uke starter NVE boringer i sjøen ved rasområdet. Dette vil gi mer kunnskap om hvilke masser som har rast ut. NVE vet ikke sikkert at det er kvikkleire i området.

- Men vi ser spor etter leire i Hjelopen, sier Øvrelid.

- Rasområdet er stort og det er sannsynlig at det er kvikkleire involvert, legger sjefsingeniør Strand til.

"Livlig" undersjøisk landskap

NVE har fått gjennomført såkalte skanninger av sjøbunnen i rasområdet både onsdag, torsdag og fredag. NVE har sammenlignet dataene av sjøbunnen, og har ikke påvist noen nye ras eller bevegelser under vann siden raset onsdag.

Øvrelid i NVE beskriver landskapet under vann som "livlig" etter raset.

"Det er nå gått tre døgn siden skredet ble utløst uten at skredgropa har økt i omfang.  Sannsynligheten for utvidelse av skredgropa er derfor betraktelig redusert. For å øke forståelsen for hvordan skredet har utviklet seg ønsker NVE å foreta flere grunnboringer fra båt utover i neste uke.  Bebyggelsen vil ikke være truet av en eventuell utvidelse av skredkantene.  Det må forventes noe nedfall av masse fra skredkantene i tiden fremover så det anbefales fortsatt å holde avstand til disse", skriver NVE i en pressemelding lørdag.

Lørdag pågår fortsatt grunnboringer på land ved Hjelopen for å undersøke grunnstabiliteten i området.

Folk strømmet til den kombinerte pressekonferansen og folkemøtet i kultursalen i Lekssvik. Foto: Alexander Killingberg

LES OGSÅ:* NVE mener kommunen kunne redusert sjansen for raset -Fosna-Folket* Sjekker boligfelt for kvikkleire. Svaret vil avgjøre når folk får flytte hjem

Foto: Alexander Killingberg