Forrige helg ble en bjørn fotografert av et viltkamera i Namdalseid. Det antas at denne bjørnen, ei binne, kan ha vandret inn i Fosen.

Bonde Øystein Staven tør ikke påstå at kvigene er skremt av bjørn, men at de er blitt kraftig redde av et eller annet, er han sikker på.

- Vi tror noe har skremt dem. De har brutt seg ut gjennom en steinur, og det var også en av kvigene som ikke er spesielt begeistret for å gå så mye da hun halter på en fot, forteller Staven.

- På beite

Kyrne gikk på beite i Nittamarka da de forsvant. Kvigene er etterlyst på Facebook, og til tross for mange delinger der og stor interesse fra lokalbefolkningen, har ingen sett noe til dyrene.

- Jeg har prøvd å få kontakt med et helikopter som flyr fra Reppkleiva daglig, men har ikke lyktes med det. De har fått beskjed om å holde seg unna dalen, så de flyr på sida av dalen. Kanskje de kan ha sett noe fra lufta, eller kan se etter dem, sier Staven.

Mange har vært ute å lett etter dyrene siden de forsvant, forklarer bonden.

- Vi har gått manngard, helt opp til Børmakra. Det er funnet skit, men ingen tegn til at kyrne har gått av veien. Vi har absolutt ingen peiling på hvor de kan være.

Kvigene er unge, men godt vant til folk. Staven har hatt dyr på beite i området i mange år, og det har aldri vært noe problem.

Skremt av vindmølletransport?

Kyrne tok seg en tur på egenhånd også like før helga, men da ble de funnet like øst for gården.

- Det kan ha vært en vindmølletransport som skremte dem før helga. De fire minste kvigene var veldig rolige av seg, og det er rart at de nå er borte alle sammen, sier Staven.

- Etter oppførselen å dømme, og observasjoner som er gjort, så er det tydelig at de er skremt av noe. Da vi fikk dem inn etter at de rømte på fredag, holdt de god avstand til oss og var tydelig redde for noe, forteller Staven.

Manngard

I 2015 ble ei elgku drept av bjørn i Åfjord. Flere i Åfjord har spekulert i om det kan ha vært bjørn som har skremt kvigene på flukt.

- Tror du selv det kan ha vært bjørn som har skremt kvigene?

- Et eller annet har skremt dem, om det er folk eller fe det vet vi ikke. De brøt seg ut gjennom en steinur, og det er ikke en plass de normalt pleier å gå. Kyrne har stor plass, og enklere plasser å bryte seg ut på, sier Staven.

Nå har mange meldt seg for å gå manngard, men så lenge det ikke foreligger noen tips og observasjoner av kvigene så vil ikke Staven at folk skal bruke for mye tid på å lete etter dyrene.

Bevegde seg vestover

Hans Petter Hestmo i Namdalseid og Fosen gjeterlag forteller at bjørnen som er fotografert i Namdalseid godt kan være i Roan eller Åfjord nå, da mye tyder på at bjørnen bevegde seg vestover da den ble fanget opp av viltkameraet.

Myndighetene har så langt sagt nei til felling av bjørnen. Hestmo tror heller ikke bjørnen er farlig.

- Nei. Vi har vært nær den flere ganger, og vi har ikke opplevd den som farlig. Jeg lå og ålte kun 30 meter unna den. Jeg opplevde ikke situasjonen som truende, sier Hestmo.

Gjeterlaget forsøker å holde styr på hvor bjørnen befinner seg, men er avhengige av tips fra publikum.