Leksvik kommune og Grande landhandelmuseum får økonomisk støtte til oppgradering av el-anlegg og brannalarm på 90.000 kroner. Terje Stallvik får 50.000 kroner til maling av Salteriet i Råkvåg. Dette besluttet Stiftelsen UNI på sitt styremøte 11. oktober 2013.

Grande landhandelmuseum er en komplett eiendom som står som den sto på 1950-tallet. Den største attraksjonen er butikken som står med det innholdet den hadde da kjøpmannen Nils Grande døde i 1957. I tillegg er det butikklager og familiens bolig. Eiendommen inneholder også fjøs, utedo, skjul, lagerloft med 3 rom utleiet til et privat fotomuseum.

El-opplegget er gammelt og for tiden avstengt på uthusdelen. Det er montert nytt sikringsskap, men alt strømopplegg må gås over. I tillegg er det et behov for et brannalarmanlegg påpekt etter en befaring fra Trøndelag brann- og redningstjeneste i mai 2012.

Salteriet i Råkvåg:Terje Stallvik er privat eier av Salteriet, en gammel brygge i Råkvåg.

Brygga brukes i dag som kulturhus med museum, atelier og forsamlingslokale.

Hele Råkvåg sentrum er juridisk vernet i h.h.t. plan- og bygningsloven, og Salteriet er et bevaringsverdig kulturminne.

I år skal taket og fasaden til Salteriet/Storbrygga istandsettes med midler fra Norsk kulturminnefond.

Bryggen ble malt siste gang i 1984 og stillas må settes rundt hele bygningen.

Salteriet i Råkvåk.