I Sør-Trøndelag har ikke en eneste kommune vegadresser til alle - Roan, Osen, Hitra, Frøya, Agdenes og Tydal har ingen vegadresser i det hele tatt. Trondheim og Holtålen har nesten 100 prosent.

I Nord-Trøndelag har Vikna, Leka og Inderøy full dekning, og Steinkjer er like oppunder, mens det i Meråker, Frosta, Snåsa, Namsskogan, Grong, Høylandet, Fosnes og Flatanger ikke er registrert en eneste vegadresse.

Bare i 33 av landets 428 kommuner har alle innbyggerne en vegadresse. 180 kommuner har mindre enn 50 prosent vegadresser, og av disse har 70 kommuner ikke en eneste vegadresse.

Nå roper Kartverket et varsku: Med dagens tempo i adressearbeidet i kommune-Norge vil myndighetenes mål om vegadresser til alle innen 2015 neppe bli nådd.

– Med mindre kommunene tar et ordentlig krafttak nå, så skal det godt gjøres å nå målet, sier prosjektleder Inger Margrethe Kristiansen.

Hun oppfordrer kommunene til å sette av penger til vegadresser i budsjettene som legges i disse dager.

– Vi ser at vegadressearbeid konkurrerer om ressursene med mange andre gode formål. Siden dette ikke er lovpålagt, kommer det ofte i bakerste rekke. Men selv om manglende vegadresser kanskje ikke høres like dramatisk ut som mye annet som står høyt på dagsordenen i kommunene, så handler det faktisk om liv og helse, sier hun.

En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanser og andre utrykningskjøretøyer skal finne fram. Med stadig mer sentraliserte alarmsentraler oppstår det rett som det er misforståelser når adressen er mangelfull, ikke minst i områder der man fortsatt opererer med gårds- og bruksnummer og der det mangler gateskilt og husnummer.

”Vegadressekartet” akkurat nå viser at Oslo har full dekning av vegadresser, mens Akershus, Østfold og Vestfold har tilnærmet full dekning. Dårligst stelt er det på Vestlandet og i Midt- og Nord-Norge. I Sogn og Fjordane har bare 40 prosent av hus og eiendommer vegadresse.

I alt er det nå 475.790 personer uten vegadresse i Norge. 74.000 av disse bor i Møre og Romsdal, 58.000 i Sør-Trøndelag , vel 50.000 i Sogn og Fjordane og 50.000 i Nordland.