Styringsgruppa sitt mandat er å utrede prosessen i forkant av ei eventuelle folkeavstemming om sammenslåing av Ørland og Bjugn. Med den opprinnelige tidsplana for arbeidet som bakteppe valgte Mjøen, som til daglig er fylkesrådmann, å innkalle til møte allerede tirsdag denne uka.

Avklaring

Gruppelederen ser også for seg en diskusjon rundt hvilket tjenestetilbud den nye kommunen skal ha. Den nye enheten må ha en form rundt visjoner og målsettinger.

Møter

Når det gjelder frykten for at noen eventuelt må sies opp som følge av sammenslåinga sier Mjøen at denne er ubegrunnet. Kommunenes utfordring i framtida er heller at de på grunn av naturlig avgang kommer til å mangle folk. -Det er en utfordring å få rekruttert dem som skal levere de gode tjenestene, sier Mjøen.

Styringsgruppa vil fortsette å ha møter framover. Gruppelederen gjentar det han har sagt tidligere om at han er glad for at ungdomsrådene er med styringsgruppa. -Det er viktige folk som kommer med gode innspill, sier Mjøen.

Som gruppeleder er han opptatt av det kjøres en åpen prosess hele vegen der referater fra møter legges fortløpende ut på ei egen heimeside. Politikere og andre uttaler seg sjølsagt fritt under vegs.