Det skulle stemmes over et  forslag som har med prosessen foran ei folkeavstemming å gjøre. Reinseth møter fast for Svein Brevik som for tida er sykemeldt etter brudd i nakken. Han er på bedringens veg, men har søkt om og fått innvilget permisjon for ett år.

Sykemelding

Meland er i likhet med Svein Brevik skuffet over partiets framgangsmåte. Representanten er imidlertid ikke stemt på å gi seg. Han sier han vil fortsette å møte om han blir kalt inn, og at han ikke vil bøye seg for Tyskøs vilje.

Han er skuffet og mener, i likhet med Svein Brevik, at partiet gjennom å presse representanter til ikke å stille til møte, sannsynligvis bryter kommuneloven. -Det er en stor divergens i partiet om dette. Jeg synes ikke det er et liberalt parti verdig å opptre på denne måten, sier Meland. Kommunen kaller inn representantene slik de er rangert etter stemmegivning i valget. Om de er medlemmer av partiet eller ikke, eller om partiet mener de ikke bør stille, spiller ingen rolle.

Støtte

Både Meland og Brevik gir sin fulle moralske støtte til tidligere partikollega Lillian Reinseth. På to styremøter i forkant av kommunestyremøtet forrige torsdag ble Reinseth satt under press. Brevik var ikke innkalt til noen av dem. Han har ikke permisjon fra styret i Ørland Venstre, sjøl om han ikke har søkt permisjon fra styret. I det første møtet fikk hun et ultimatum. -Enten måte jeg stemme med dem ellers ville Tyskø trekke seg fra politikken, forteller Reinseth.

På neste styremøte ville Tyskø-fraksjonen at Reinseth skulle stemme for et forslag lagt fram av Høyres Torhild Aarbergsbotten eller melde frafall. Forslaget til Aarbergsbotten går i korthet ut på å skrinlegge arbeidet med å få til en folkeavstemming om kommunesammenslåing.

Partiprogrammet

Reinseth, Brevik og Martin Meland, som er partiets neste vara etter Reinseth, har aldri vært imot folkeavstemming. -Da programmet ble skrevet, ville Tyskø med flere at vi skulle gå bastant imot kommunesammenslåing. Vi fikk inn et tilegg om at vi ville rette oss etter ei folkeavstemming, sier Brevik. Passusen i programmet lyder som følger: «Ørland Venstre ønsker ingen kommunesammenslåing, men vil respektere resultatet av en folkeavstemming».

– Når den første setninga i programmet tas med, bør den neste setninga også nevnes, sier Brevik. Han mener Reinseth kunne møtt og at hun fint kunne stemt for ordførerens forslag uten at de ville stride mot programmet.

Framtida

Da Venstre kom inn med to representanter ved forrige valg, var det første gang på flere tiår at de hadde vært mer enn et enmannsparti i kommunestyret. En periode var de helt ute. Med sine to representanter, Mikal Tyskø og Svein Brevik, har de greid å forhandle seg til gode posisjoner i forhold til antallet de utgjør. Brevik er ennå ikke sikker på om han kommer til å gjenoppta politikken. I fall han skulle gjøre det, vil han fortsatt stemme for at folket skal få si sin mening om kommunesammenslåing gjennom ei folkeavstemming.

– Jeg spekulerer på hva FrP, Høyre og deler av Ørland Venstre mener med å være imot ei folkeavstemming når moderpartiene og søsterpartiene i Bjugn vil stikk motsatt retning, sier Brevik. Fosna-Folket har vært i kontakt med Mikal Tyskø, han sier han oppfatter det slik at kommuneloven er fulgt.LES OGSÅ: Er det et dilemma i Ørland kommune?