Det er Osen kommune som melder om dette.

Erosjonsskade

På grunn av erosjonsskade i veien, skal den flyttes inn fem meter. Denne skaden har vært på stedet en god stund, og har ført til at det her er kun plass for ett kjøretøy å passere i gangen.

Da det er fjell på stedet, blir det sprenging for å rette opp veien, som er hovedferdselsåra sørover til og fra Osen. Ny fjellskjæring skal sikres, stikkrenne skal legges ned og det skal gjennomføres asfaltering og settes opp rekkverk.

Tore Løkke

Åfjord-entreprenør Tore Løkke AS vant anbudet på oppdraget med en pris på i overkant av 2,9 millioner kroner.

Det var sju anbydere som meldte seg interessert for oppdraget, ifølge Statens vegvesen.