Over hele landet er det nå 270 objekter eller vegmiljøer som skal bli underlagt vern. En av ti i Sør-Trøndelag er Nord-Fosen vegmiljø. Det var i 1997 at Samferdselsdepartementet påla Statens vegvesen å lage en plan om verning av veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Denne planen har fått navnet "Vegvalg".

Ny og gammel

Nord-Fosen vegmiljø omfattes av nåværende Riksvei 715 fra krysset ned til Bessaker og til Sundet, en strekning på 11 kilometer. En gammel bygdeveg som ble bygd langs sjøen fra Sørjer til Brattjer i 1956 er også tatt med. Denne vegen ble i sin helhet lagt inn under Riksvei 715 da den kom på 1970-tallet. Fredningen omfatter også en gammel hesteveg fra rundt 1915/1917. Den går over fjellet mellom Sørjer og Brattjer i Osen. Lokale ildsjeler har stått på for å få den gamle vegen fram i lyset igjen.

Ny tradisjon

Førstkommende lørdag skal fredningen av de nevnte vegstrekningene- og anleggene markeres. Det skjer blant annet ved at det blir holdt en turmarsj langs den gamle hestevegen over fjellet fra Sørjer til Brattjer. Her fristes det sågar med medalje til de som deltar. Her er det håp om å få til en ny årlig tradisjon. Musikken under happeningen skal besørges av Nordfosen Dannede Selskap - "NDS". Arrangementet er kommet i stand via et samarbeid Statens vegvesen har hatt med lokale aktører, historielag, det lokale idrettslaget og kommunen. Under åpningen skal representanter fra de ulike aktørene være med. På lista finner vi distriktssjef Ingvar Tøndel i Statens vegvesen, byggeleder på Riksvei 715 Jørn Hvalrygg, varaordfører Bjarne Hestmo i Osen og Kristin Flakk fra Osen /Steinsdalen idrettslag.

Vil ta godt vare på

- At Vegvesenet freder vegstrekninger som er i bruk, betyr at disse skal vi ta ekstra godt vare på. Vegene på Nord-Fosen er typiske for sin tid. Sammen viser de store endringer i vegbyggingsteknikk i løpet av kun 60 år. Den eldste vegen er bygd med få inngrep i terrenget, mens den nyeste vegen er bygd på fyllinger, sprengt gjennom fjell og bygd over sjøen ved hjelp av betongbruer, opplyser prosjektleder Harald Storflor i Vegvesenet.

Han legger til at Riksantikvaren ennå ikke har satt sin signatur på dette vernet, men at det trolig vil komme på plass i løpet av året.

Riksvei 715 på Brattjer.