Det såkalte hyttefeiingsprosjektet har versert blant politikerne i Indre Fosen i lengre tid. Trøndelag Brann og Redningstjeneste (TBRT), hvor både Rissa og Leksvik er med, har med bakgrunn i den nye forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2016, satt i gang et hyttefeiingsprosjekt.

Utsatte saken

Kommunepolitikerne i Leksvik hadde saken opp i sitt møte i desember i fjor hvor rådmannens forslag gikk ut på at kommunen skulle vedta hyttefeiingsprosjektet, men at det ikke skulle omfatte fritidsboliger som ligger mer enn 10 minutters gange fra parkeringsplass. Ordfører Steinar Saghaug (H) foreslo saken utsatt, noe som ble vedtatt.

Rissa kommunestyre vedtok derimot i sitt møte i desember i fjor å gå inn for prosjektet, men at det ikke skulle omfatte fritidsboliger mer enn 10 minutters gange fra parkeringsplass.

I fellesnemndas møte i mars i år orienterte brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen fra TBRT og prosjektet.

Likelydende innstillinger

I det siste kommunestyremøtet i Leksvik var saken på ny satt opp på sakskartet, og det samme var den for Rissas vedkommende. Innstillingene var likelydende, og gikk på at kommunestyrene skulle vedta prosjektet, og at det skulle gjelde for alle fritidseiendommer.

- Vedtaket som er gjort tidligere hvor det er gjort unntak for fritidsboliger mer enn 10 minutter unna parkeringsplass blir umulig å forholde seg til. Derfor er saken opp til behandling nå igjen, sa Leksvik-ordfører Steinar Saghaug.

- Jeg foreslår at saken flyttes til fellesnemnda, sa Kurt Myrabakk (Frp).

Det fikk han kommunestyret med på. Rissa-politikerne var også enige i det. Dermed ble debatten tatt i Fellesnemnda.

- En rar sak

- Jeg synes det har vært en rar sak, og det er en rar sak. Jeg synes den er dårlig utredet. Det står at det er et prosjekt, men hva er det TBRT vil lære, undret Torkil Berg (Leksvik Ap).

Mange har stilt spørsmål til hvordan TBRT har tenkt å utføre tjenestene som den nye forskriften pålegger fritidsboligeierne. Vegard Heide fra Rissa MDG hadde vansker med å forestille seg at pipa på ei hytte halvannen times gange innpå fjellet ville bli feid. Han foreslo at eierne av fritidsboliger skulle betale for tjenesten etter kostpris. Forslaget fikk bare fire av fellesnemndas 47 stemmer.

- Vi kan være kverulanter, men vi må bare forholde oss til forskriften. Mæhlumsveen orienterte grundig sist han var her, og det var mulig å stille spørsmål. Må vi ha ham hit en gang til, spurte Per Brovold (Rissa SV).

Ønsker flere aktører

Einar Lyshaug (Rissa Frp) ønsker at andre enn TBRT skal få mulighet til å feie piper og drive kontroll på fritidseiendommer, men det fikk han ikke med seg fellesnemnda på.

- Vi er mot monopol. Vi vil åpne opp for andre aktører, og foreslår derfor at eierne av fritidseiendommer kan inngå avtale med andre aktører om feiing og tilsyn etter retningslinjene i lovverket, sa Lyshaug.

Hans forslag fikk bare sju stemmer.

Rådmannens forslag om at hyttefeiingsprosjektet skal gjelde alle fritidseiendommer ble enstemmig vedtatt.