For Rissa og Leksviks del er det Trøndelag brann- og redningstjeneste TBRT som er ansvarlig for feiing av skorsteiner. TBRT har sju eierkommuner. Rissa og Leksvik er de eneste fosenkommunene i TBRT.

Over 2000 fritidseiendommer

Det er registrert i alt 1316 og 802 fritidseiendommer i henholdsvis Rissa og Leksvik.  I følge tall fra TBRT vil det koste hytteeierne i de to kommunene henholdsvis 517 793 kroner og 315 555 kroner i feieavgift i 2017.

Registrering

TBRT skal nå i gang med å registrere forhold rundt fritidseiendommene. Det dreier seg om slike ting som antall piper, om det er bilveg fram til hytta og om det finnes takstige. Alle eiere av fritidseiendommer får tilsendt registreringsskjema fra TBRT.