Kommunen har satt av 120 000 kroner i driftsbudsjettet for 2018 som kan brukes til tilskudd til private veger i kommunen.

200 meter fratrekk

Arealutvalget har vedtatt at tilskudd tildeles etter fradrag av 200 meter veg per husstand som sokner til vegen.

Det betyr at for en to kilometer lang veg hvor det er tre husstander er mulig å søke tilskudd for 1,4 kilometer veg.

Likt i hele kommunen

Leksvik kommune innvilget tidligere tilskudd etter 400 meter fratrekk per husstand, mens Rissa kommune praktiserte 200 meters fratrekk.

Tilskuddet per meter veg avhenger av søknadsmengden.