Ingen sjåfører ble tatt for ruskjøring. 15 personer fikk imidlertid til pålegg for å kjøre med dårlige lys.