- Vi har fått klager fra lokalbefolkningen om at fartsnivået er for høyt der, spesielt etter at fôrfabrikken på Valsneset åpnet. Politiet har tidligere hatt en forebyggende prat på arbeidsplassen hvor det ble varslet om at man ville sette i verk tiltak i form av fartskontroller, forteller politibetjent Øystein Braseth i UP Fosen.

Mener kontrollen ble varslet

I dag tidlig skrev UP to forenklede forelegg i løpet av bare et par minutter. Sjåførene ble målt til henholdsvis 68- og 72 kilometer i timen i 50-sonen, noe som ikke er langt unna førerkortbeslag.

- Deretter merket vi et markant fall i fartsnivået. Den normale kjøreadferden på Fosen er at folk ligger litt over fartsgrensen, men når folk plutselig kjører godt under fartsgrensen er det et tydelig tegn på at noen har varslet om at vi hadde kontroll, sier Braseth.

- Ikke mer fortkjøring enn andre steder

Fabrikkdirektør Claes Jonermark ved Marine harvest sin fabrikk på Valsneset mener at fartsnivået på Valsnesveien ikke er høyere enn andre steder.

- Jeg har ingen indikasjoner på at det er mer fortkjøring der enn andre steder. Dessuten er det mange andre enn ansatte og leverandører til fôrfabrikken, som kjører der.

- Men politiet har hatt en forebyggende prat ved bedriften?

- Ja, men det er vel noe politiet gjør på alle bedrifter. Vi kommuniserer ut til våre ansatte og leverandører at de skal følge fartsgrensene, sier Jonermark.

Ni fartsbøter

Etter kontrollen på Valsnesveien flyttet UP seg til fylkesvei 721 ved Melheim i Vallersund. I 60-sonen der ble det skrevet ni forenklede forelegg.

- Der var det ingen stygge forhold. Det gikk bare jevnt for fort, sier Braseth.